7. veľkonočná nedeľa rok „B“

Modliť sa za druhých. Tak to urobil Pán Ježiš, keď prosil za svojich učeníkov, aby ich Nebeský Otec ochránil pred Zlým, aby ich posvätil pravdou a aby obstáli v skúškach. Aj v prvom čítaní sme počuli, ako sa učeníci modlili. Tiež sa modlili za druhých. Konkrétne prosili Pána, aby im ukázal, kto má nahradiť zradcu Judáša.

Dnešná nedeľa je aj 52. Svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Svätý Otec vo svojom Posolstve upozorňuje na falošné správy, na diablovu taktiku dezorientovať ľudí, na kontamináciu ľudí klamstvom, ale aj na najradikálnejší protiliek na vírus falošnosti, ktorým je pravda, nechať sa očistiť pravdou.

Pán Ježiš sa modlil za to, aby sme boli posvätení v pravde. Aby sme spoznali, že Boh je láska, aby sme uverili, že Bohu na nás veľmi záleží. Boh urobil maximum pre našu spásu.

Dnešná nedeľa nám opäť po roku pripomína Fatimu, pretože máme dnes 13. mája. Panna Mária nás veľmi naliehavo vyzývala modliť sa za druhých, najmä za obrátenie hriešnikov, aby sme sa stali svedkami Božej lásky i Božej pravdy o zmysle nášho života, aby sme zachraňovali druhých pre nebo.

Keď som ako kňaz prechádzal izbami nemocnice na internom oddelení, na jednej izbe som bol svedkom, ako sa zdravotná sestra, ktorá je veriaca, modlila pri jednom pacientovi a hovorila mu o Božom milosrdenstve. Spýtal som sa jej, o koho ide. Povedala mi, že je to starý pán, ktorý je vo vážnom stave, do kostola nechodil, bol komunista a mal vedúce postavenie v jednom veľkom strojárskom podniku. Spýtal som sa, či je katolík. Keď sme sa ho na to spýtali, povedal, že áno a tak som sa spýtal, či chce prijať sviatosti. Prikývol. Pomohol som mu vyspovedať sa, dal som mu pomazanie chorých a na záver sme sa ešte nahlas spolu pomodlili Otče náš. Sväté prijímanie už kvôli vážnemu stavu prijať nemohol. Dal som mu požehnanie a potom asi o dve hodiny zomrel. Aj napriek tomu, že mu manželka vybavila civilný pohreb, bol som vďačný, že dostal milosť zmierenia sa s Bohom aj vďaka modlitbe zdravotnej sestry. A tiež bola zaujímavá okolnosť, že som tým oddelením mal prechádzať až na druhý deň dopoludnia, ale som nakoniec išiel na to oddelenie už večer predtým.

Takto sa potvrdili aj slová dnešného Alelujového veršu: Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.