Dikastérium pre laikov, rodinu a život

Vatikán 4. júna (RV) Svätá stolica publikovala štatút nového dikastéria „pre laikov, rodinu a život“. Vyplýva z neho, že svoju činnosť začne od septembra 2016. Vznikne spojením Pápežskej rady pre laikov a Pápežskej rady pre rodinu.

Štatút Dikastéria, ktoré Svätý Otec schválil zatiaľ na skúšobnú dobu, stanovuje, že druhý najvyšší post dikastéria môže zastávať aj laik. Ide o konkrétny krok v rámci reformy Rímskej kúrie.