10. výročie odchodu do Otcovho domu

Bratia, vy ste Božia stavba.

Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.

Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.

1Kor 3, 9-11; 16-17

V stredu, 21. septembra 2016 sme si pripomenuli 10. výročie odchodu do večnosti nášho zakladateľa uja Janka. Don Ján Augustín Beňo odišiel do Otcovho domu v rodných Prestavlkoch, kde bol aj následne 23. septembra 2006 pochovaný na miestnom cintoríne. 12. októbra 2006 by sa dožil 85 rokov.

Dňa 24. septembra 2016 o 10.30 h. sa konala za neho spomienková svätá omša v kostole Najsvätejšej Trojice v Prestavlkoch.

Hlavným celebrantom bol don Jozef Gibala SDB, ktorý zastúpil provinciala saleziánov na Slovensku dona Jozefa Ižolda, ktorý sa pre neodkladné povinnosti ospravedlnil.

Kazateľom bol farár z Krušoviec Jozef Vlasák. Na sv. omši bolo okrem domácich veriacich a pána starostu prítomných asi 20 kňazov, jeden diakon, množstvo rodín s deťmi a veľa mladých, ako aj mnoho vzácnych hostí.

Po sv. omši sa všetci presunuli na miestny cintorín, kde sa pomodlili a spoločne zaspievali pri hrobe uja Janka. Potom nasledoval pre všetkých prítomných kulturno-duchovný program v miestnom Kultúrnom dome, spojený s videoprojekciou niektorých prihovorov uja Janka. Po skončení programu bolo pre všetkých pripravené jednoduché, ale štedré pohostenie, počas ktorého bola príležitosť na vzájomné rozhovory a oživenie spomienok, v ktorých mnohí s vďačnosťou spomínali na to, čo dostali od Pána Boha cez dona Jána Augustína Beňa. Nech ho Milosrdný Boh odmení za jeho bohatý kňazský a rehoľný život, za jeho utrpenie, väzenie i prenasledovanie, ako aj za veľké dielo, ktoré vykonal pre dobro kňazov a nových povolaní, zasvätených osôb, rodín i mladých.

Na tento deň pripadol liturgický sviatok výročia posvätenia Katedrálneho chrámu
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
a preto aj čítania pri svätej omši boli z tohto sviatku.