Ozveny otcových slov

Vyberáme niekoľko výrokov človeka – svätca. Sú to skratky Don Boscovho pozorovania psychologického, pedagogického a asketického.
Vybrané sú z jeho 20-zväzkového talianského životopisu. Ku každému výroku je pripojené relatívne vysvetlenie – akási ozvena, ktorú v nás vyvolalo slovo tohto moderného giganta kresťanskej lásky. Ak bude niekde ozvena slabá, tam nebude na vine ten, kto volá,
ale prostredie, v ktorom jeho hlas zaniká.

"Sväté prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým a nie pre svätých."

Ak je sväté prijímanie len pre svätých, tak potom nie je pre nikoho, lebo nikto sa nemôže stať svätým bez svätého prijímania. To nám potvrdzujú slová: "Ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, nebudete mať v sebe života."

"Keď ide o službu takému dobrému Otcovi, ako je Boh, tu musíme byť ochotní na všetko."

Slúžiť Bohu znamená slúžiť ľuďom so zámerom priviesť ich bližšie k Bohu. Slúžiť Bohu znamená slúžiť všetkými svojimi silami, schopnosťami a možnosťami. Slúžiť Bohu znamená – obetovať všetko: svoju teóriu i prax, deň i noc, peňaženku i krv. Slúžiť Bohu znamená vedieť sa znížiť, ľahnúť si do prachu, stať sa schodíkom, na ktorý vystúpi brat, aby sa trošku pozdvihol od zeme a priblížil sa k nebu. A konečne znamená to – konať všetko s radosťou a s povedomím, že naša sláva je tým väčšia, čím viacerým slúžime, čím viac sme sluhami.

"V raji budeme mať čas na odpočinok."

Láska je ako oheň: čím viac odpočíva, tým je slabšia. A opačne, čím viac pracuje, tým je silnejšia. Láska sa odpočinku bojí, lebo odpočinok ju zabíja.

Stránky