Kázne

Narodenie Pána – na úsvite rok „C“

Aký veľký problém je nájsť niečo po tme. V tej situácii nám príde veľmi vhod svetlo.

Responzóriový žalm nás upozorňuje: Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. Pre astrofyzikov je tma neprítomnosťou svetla. Tma ako taká neexistuje. V dejinách spásy veľmi citeľne badať neprítomnosť svetla. Ľudia v dejinách čakali na svetlo a v histórii človeka môžeme badať rôzne iniciatívy ako prísť k svetlu. K poznaniu pravdy.

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie

Brat, sestra!
Ešte máme v živej pamäti, iste to môžete potvrdiť..., septembrovú návštevu Sv. Otca Frnatiška na Slovensku. Aj jeho posledný putovný krok – Šaštín. A teda uctenie si od neho Panny Márie ako Sedembolestnej v deň jej slávnosti, slávený liturgicky iba na Slovensku. A to spolu s ostatnými prítomnými početnými pútnikmi…

Mal som milosť byť tam tiež prítomný. Šaštínska milostivá socha obdržala pri tej príležitosti od neho špeciálny dar. Okrem živých kvetov aj ’zlatú ružu‘.

Stránky