Kázne

2. adventná nedeľa rok „C“

Evanjelista Lukáš začína dnešné rozprávanie od cisára, pokračuje regionálnymi úradmi a končí u náboženských predstaviteľoch. Lukáš chce začleniť príbeh, ktorý podáva do širšieho celosvetového diania. Evanjelista chce evidentne upozorniť čitateľa, že evanjelium nie je legenda, ale popis skutočného príbehu, ktorý sa stal v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste (Benedikt XVI.) My by sme si mohli aktualizovať toto rozprávanie na dnešných svetských a náboženských predstaviteľoch (prezident, starosta, arcibiskup atď.).

1. adventná nedeľa rok „C“

Azda poznáme ten pocit, keď na niekoho netrpezlivo čakáme a tešíme sa, kedy dôjde. Odlišný pocit je čakanie na niečo nepríjemné, kedy sa azda aj potíme a srdce napĺňa myšlienka „nech to už je čím skôr za mnou“.

Vstúpili sme obdobím adventu do nového liturgického roku. Už názov obdobia „Advent“ čo znamená „príchod“, nás odkazuje na príchod, na Prichádzajúceho a oživuje v nás očakávanie. Aj dnešné čítania nás pozývajú a vyzývajú znova si uvedomiť, že Pán príde, že prichádza a každý z nás je nútený zaujať k tomu nejaký postoj.

34. nedeľa v cezročnom období rok „B“ Slávnosť Krista Kráľa

Bol jeden kráľ, aj kráľovná,
aj ich princezná malá.
Žili v jednom zlatom zámku
uprostred šťastia a blaha.

Až tu naraz ukrutná smrť
o život ich priviedla.
Kráľovnú pes, kráľa mačka,
princeznú myška zjedla.

Aby ste však nemali strach,
čujte koniec rozprávky.
Z cukru bol kráľ, aj kráľovná,
princezná z marcipánky...

32. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Raz sa deti v Afrike hrali s malým zašpineným kameňom. Šiel okolo istý cestovateľ, a keď to videl, vymenil tento kamienok za nejakú hračku. Doma si ho dal očistiť a vybrúsiť a stal sa boháčom, lebo bol držiteľom veľmi vzácneho diamantu. Pre deti ten kameň nič neznamenal, bola to taká maličkosť. V živote sa aj inde presviedčame, že maličkosti sú dôležité. Stačí, aby jeden tenký drôtik nebol pripojený a celý stroj nejde. Naše telo sa skladá z miliárd veľmi maličkých buniek a vlastne celý svet je zložený z miniatúrnych atómov.

Stránky