Kázne

4. pôstna nedeľa rok „C“

Najprv priblížim príbeh dvoch matiek, ktoré prišli pred kráľa Šalamúna, aby ich rozsúdil, komu patrí živé a komu mŕtve dieťa.

Tieto matky bývali v jednom dome a obidve mali malé dieťa. Jedna však v noci svoje dieťa priľahla, že zomrelo. Keď to zistila, rýchlo vymenila toto mŕtve dieťa za živé - od tej druhej matky. Vznikol veľký spor a hádka.

Keď ich kráľ Šalamún videl a počúval, povedal: „Doneste mi meč! Pretnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej matke!“

Zvestovanie Pána rok „C“

Bratia a sestry, mnohí z nás ospravedlňujú svoje zlé skutky takto: „S mojím telom si môžem robiť, čo chcem.“ Pán Ježiš bol jediný, ktorý nebol poznačený dedičným hriechom. On mal svoje telo naozaj celé pod kontrolou, nie tak ako my. Napriek tomu sme počuli, že on si toto svoje telo neprivlastňuje a nevylučuje ho z Otcovej právomoci. Nie. On vie, že Boh-Otec má zvrchované právo nad celým človekom.

3. pôstna nedeľa rok „C“

Zprávy jsou plné atentátů, teroristických útoků nehod, smrti a živelních pohrom. Hrne se toho na nás tolik i proto, že o všem jsme informováni. Co dělat s tolika informacemi, převážně negativního charakteru? Ježíšovi přinesli lidé zprávy o neštěstích! Pilát vojensky zasáhl proti Galilejcům, a zabil je při oběti v chrámě. Věž v Siloe zabila lidí. Z další Ježíšovy reakce můžeme se domnívat, jaké bylo myšlení těch, co mu to ohlásili: Tak opět Galilejčané dostali svůj trest! To mají výzvu, aby sebou hnuli! A věž v Siloe?

Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie

O niekom sa povie: to je dobrý človek, spravodlivý.

Aj dnešné Evanjelium nazvalo svätého Jozefa spravodlivým – predovšetkým preto, že bol spravodlivý voči Bohu, ale aj voči ľuďom.

Bol spravodlivý – tak ako je ľudský súd spravodlivý, jeho rozsudok, keď sa všetko prešetrí, dokáže sa za pomoci svedkov pravda, až potom sa vynesie rozsudok (rozhodnutie).

Tak aj Jozef keď zbadal, že Mária je v požehnanom stave. On s ňou nežil. Ešte nebývali spolu.

Stránky