23. nedeľa v Cezročnom období rok „A“

"A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18, 19-20)

Bratia a sestry, Pán Ježiš poukazuje na silu spoločnej modlitby. Dvaja alebo traja prosia jednomyseľne. Teda jedna myseľ, nielen jedna izba, jedna domácnosť, jedna udalosť, ale jedna myseľ, teda vedieť sa zjednotiť v spoločnom úmysle za niečo. A apoštoli sa aj takto spoločne modlili. V Skutkoch apoštolov môžeme nájsť: "Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi." (Sk 1,14)

Koľkokrát debatujeme o rôznych témach, problémoch, niekedy to možno skĺzne aj k ohováraniu. Môžeme si však dať otázku, či nám vtedy napadne aj myšlienka modliť sa spolu za niekoho, za niečo, o čom veľa hovoríme. Modlitbou otvárame dvere Pánu Bohu, aby vstúpil do konkrétnej situácie, zverujeme aj Jemu veci. Ukazujeme, že rátame s Ním, a sme si vedomí, že bez Neho sa nám nič dobré nepodarí.

O sile spoločnej modlitby istá žena vydala svedectvo:

V noci prišla sanitka – úrazovka pre nášho suseda. Dýchal veľmi ťažko a vyzeralo to na infarkt. Môj manžel bol práve na liečení. Mala som strach, aby náš sused nezomrel. Žil totiž 30 rokov v neplatnom manželstve so susedou, a preto prestal chodiť do kostola. V ušiach mi zneli slová: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata“, ktoré v tomto prípade platili, lebo suseda sa rozviedla. S deťmi, ktoré sa tiež prebudili, sme si kľakli a úprimne sme sa pomodlili za jeho dušu. Zatelefonovala som známej zdravotnej sestričke a poprosila ju, aby za ním zašla a opýtala sa ho, či sa nechce zmieriť s Pánom Bohom. Bol práve Zelený štvrtok – blížili sa veľké sviatky, v ktorých nás Pán Ježiš vykúpil. Bola som veľmi prekvapená, keď mi sestrička na druhý deň zavolala, že sused sa chcel zmieriť s Pánom Bohom, a že po prijatí sviatostí bol veľmi pokojný a radostný. Chcel sa s kňazom veľa rozprávať o svojom živote. Zvláštne, že aj zdravotný stav sa mu trocha zlepšil.

Nevedela som, ako to prijme jeho neplatná manželka, keď sa dopočuje, že som to vybavovala mimo jej vedomia. Zvláštnym prekvapením pre mňa bolo, keď mi pri stretnutí v autobuse povedala: „Ďakujem vám, že ste vybavili, aby k manželovi prišiel kňaz.“

Keď sused zomrel, jeho inak dosť odmeraný syn sa pri mne zastavil a povedal mi: „Otec vás pozdravuje a mám vám odkázať, že mu veľmi pomohlo, že ste mu vybavili kňaza, a že vám za to veľmi ďakuje.“ Cítila som vďačnosť voči Pánu Bohu za to, že vypočul našu modlitbu za jeho dušu. Prekvapením pre nás bolo aj to, že jeho manželka, ktorá sa veľa rokov z neznámeho dôvodu hnevala so svojou sestrou, sa s ňou zmierila a začali sa navštevovať. Sestra jej pomáhala posadiť v záhrade fazuľu aj uhorky.

Táto situácia ma povzbudila vo viere v Božie slovo: “Proste a dostanete“.

Bratia a sestry, skúsme aj my v nejakej situácii navrhnúť spoločnú modlitbu za niekoho alebo za niečo. Netrápme sa sami, ale otvárajme sa Všemohúcemu Bohu, u ktorého každá situácia má riešenie a východisko.