Teológia pápeža Františka

„Ktože to má byť stvorený a zahrnutý takou úctou? Je to človek, veľká a obdivuhodná živá bytosť vzácnejšia v Božích očiach ako celé stvorenie.

V centre Františkovej duchovnosti, jeho teológie a pastorácie nie je statické doktrinálne jadro alebo „balíček“ hodnôt, ktoré treba uchovať a brániť.

„V skutočnosti sa tajomstvo človeka stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného Slova:“
„Blažený Apoštol [Pavol] dnes spomenul, že dvaja ľudia dali pôvod ľudskému pokoleniu, totiž Adam a Kristus… Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.

KKC 359

Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového.

A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia.

Ale nové víno treba naliať do nových mechov.

My sme krstom ponorení do nevyčerpateľného prameňa života, ktorým je Ježišova smrť, najväčší skutok lásky celých dejín.

Generálna audiencia, streda 8. januára 2014.