33. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Milí bratia a sestry,
pomaly sa blížime ku koncu liturgického roka, tak ako každý z nás sa blíži k poslednému dňu svojho života. Raz to príde, je to isté, aj keď nám je to zahalené. Pri konci sveta príde aj Pán. Je to isté, Božie slovo nám to zjavuje. A čo bude potom? Je to otázka, ktorá neustále trápila človeka počas celých dejín. A čo naozaj bude? Odpoveď dostávame z dnešného Božieho Slova. Evanjelista Matúš nám to veľmi podrobne opisuje. Ale skôr, ako bol Matúš, opisy posledných vecí, dní opisuje prorok Daniel, ktorý žil okolo 600 rokov pred narodením Ježiša Krista. Nebeský Otec ho poslal, aby nás dobre pripravil na posledný deň, ale hlavne ako žiť, aby sme boli šťastní aj po smrti. Nie, aby sme sa báli, mali strach, ale mali radosť, že sa stretneme s Pánom. Daniel jasne hovorí: „A mnohí z tých, čo spia v prahu zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí na večnú potupu.“

Podľa čoho nás Pán bude posudzovať? Nachvíľku si prepožičajme slová, povzbudia súčasného Svätého Otca Františka, ktorého budeme parafrázovať:

  1. Častokrát celému svetu pripomenul, aby sme si prečítali v kľude, doma dvadsiatu piatu hlavu Matúšovho evanjelia. O čom sa tam píše? O skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva. Z toho nám vychádza jasná reč, podľa čoho budeme súdení, podľa akých kritérií...
  2. Každého kresťana by mal charakterizovať životný štýl, ktorý nám zjavil sám Boh: byť nablízku pri blížnom, byť súcitný a nežný. Blízkosť, súcit a neha – je to cesta, ako slúžiť človeku, ale aj naša cesta do neba...
  3. Najčerstvejšie slová povzbudenia nám povedal pri sv. omši počas otvorenia synody 10. októbra 2021. Stretnúť sa, počúvať a rozlišovať. Čo to pre nás znamená? Máme sa tak vnútorne upraviť, aby sme mali ochotu sa stretávať s ľuďmi, aby sme im boli nablízku, počúvali ich a rozlišovali ich potreby. Musí tak aj žiť? Je to nevyhnutné, aby sme si všímali trpiacich, vylúčených, skartovaných a odsudzovaných. Je to pomoc nielen pre nich, ale hlavne pre nás. Naše skutky nás pripravujú na stretnutie s Pánom.

Múdremu stačí málo, hovorievali starí. A dobrý Pán Boh takých aj odmení: „Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy...“