2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva

Bratia, sestry, každý z nás vie, že to, čo je živé, musí sa živiť, udržiavať. Kvet v kvetináči treba polievať, lebo bude vädnúť a môže celkom vyhynúť. Podobne, keby sa dvaja priatelia nestretávali, a nehovorili spolu, ich priateľstvo oslabne a vzťah príde do krízy.

Tak je to aj s našou vierou. Viera je vzťah. Živý vzťah medzi nami a Bohom. Aj tento vzťah môže rásť, rozvíjať sa ale môže sa dostať aj do krízy a zaniknúť. V Evanjeliu druhej veľkonočnej nedele vidíme ako sa do krízy viery dostal jeden z apoštolov, Tomáš. Pýtame sa: Prečo? Evanjelium nám odpovedá slovami: „ Nebol s nimi, keď prišiel Ježiš“. Po udalostiach Veľkého piatku sa apoštoli, hoci sklamaní a prestrašení, držali spolu. Tak ich našiel Vzkriesený Ježiš a mohol ich vieru ratovať a posilniť. „Videli sme Pána“ svedčia naradovaní pred Tomášom. Toto stretnutie Tomášovi chýbalo. Zostal sám a dostal sa do krízy viery, neuveril hneď svedkom vzkrieseného Krista. Až po ôsmych dňoch sa dostal z krízy keď videl i uveril. Je to podobné aj s nami. Naša viera oslabne, keď sa neživí stálym a častým kontaktom so vzkrieseným Kristom a s bratmi i sestrami, čo mu uverili. Keď nemáme každodenne kontakt modlitbou, počúvaním Pánovho slova, objatiami pri svätom eucharistickom prijímaní, s veriacimi, nečudo že náš vzťah oslabne, ochladne a stráca na intenzite. Rozumieme už svedectvu z prvokresťanských čias, keď zatknutí kresťania z Bitínie volali „My nemôžeme žiť bez Eucharistie!“ Sú takí, čo tomu ešte nerozumejú a nemajú skúsenosť.

Ako ten farník, čo nebol na svätej omši raz, dva razy aj tretiu nedeľu. Miestny farár ho navštívil v nedeľu popoludní. Bol sám doma a sedel pri krbe. Duchovný otec si k nemu prisadol a spolu mlčky hľadeli do ohňa. Tu zrazu farár vzal kutáč a vy kotúľal jeden žeravý uhlík na okraj ohniska. Spolu ho sledovali. Uhlík postupne chladol až očernel a vychladol, lebo nebol medzi ostatnými, žeravými uhlíkmi. „Pochopil som, duchovný otec, čo ste mi s tým povedali. Ak sa nebudem držať s ostatnými, pri omši, sám ochladnem vo viere.“

Daj Bože, aby sme všetci rozumeli, že viera je živý vzťah a treba ho živiť modlitbou, počúvaním Božieho slova, svätým prijímaním a spoločenstvom s veriacimi. Amen.