Svätý František Saleský

Biskup a učiteľ Cirkvi


Svätý František Saleský bol priam zaľúbený do svätej jednoduchosti. Svoj vzťah k nej vyjadruje takto:

„Nedal by som jedného holuba za sto hadov.“

Chce tým povedať, že má radšej jednu jednoduchosť ako sto opatrností.

A ďalej vyznáva:

„Nemiloval by som hadiu múdrosť, keby mi ju nekázalo milovať evanjelium.“

Jedno miesto z jeho spisov nám túto čnosť odporúča nasledujúcim obrazom:

„Všímajte si holubicu, keď hniezdi. Stará sa jedine o to, aby sedela od rána do večera a od večera do rána a zahrievala hniezdo telom. Sedí a nepohne sa. Starosť o svoju výživu a o všetko ostatné ponecháva v tom čase holubovi. Ó, svätá jednoduchosť! Nemať viac cieľov, nemať viac starostí okrem jednej: plniť dôsledne a s láskou svoju povinnosť, a všetko ostatné ponechať na Božského Holuba.“

Aj druhý príklad zo života holubov od svätého Františka Saleského:

Slávik má mnoho variácií, mnoho melódií – na každú príležitosť inú.

Holub má len jednu jedinú. Či sa teší svitajúcemu šťastiu, alebo smúti večerom nad jeho zánikom, vždy spieva jednako...

To je veľké umenie, vedieť si zachovať pokoj a rovnováhu v radostných i bolestných chvíľach, a na všetko, na všetky príležitosti mať iba jedinú pieseň – tú, ktorú kedysi spieval hrdinský Jób:

Pán Boh dal, Pán Boh vzal; nech je pochválené jeho sväté meno...

Svätý František Saleský hovorieval:

Svätý smutný,
je smutný svätý.

Veru, kresťan bez radostného úsmevu je veľmi neúplný a veľmi nebezpečný; aj keď nevedomky, je nepriateľom Kristovho kráľovstva. Kresťan, ktorý chodí stále s ubolenou, zamračenou tvárou, je zlou reklamou, zlým odporúčaním Kristovej blahozvesti. Miesto toho, aby priťahoval a získaval pre evanjelium, odpudzuje, odrádza – najmä mladých.