Kázne

1. adventná nedeľa rok „A“

Brat, sestra!
Ďalšie Adventné obdobie nášho života? Tak je. Ako ho výsledkovo a teda uspokojivo prežiť?

Určite si nám treba uvedomiť, že ide o mimoriadny čas pre Božie obdarovania v náš prospech. Pre dušu, vzťahy, osvetlenie našich ťažkých či zložitých situácií…, atď. Týmto sa nám tu ponúka pomoc aj pre osožné a naozaj radostné prežitie nastávajúcich Vianoc…!

34. nedeľa v cezročnom období rok „C“ Slávnosť Krista Kráľa

Triumfalismus církve? Velikášství? Touha po moci? Tyto a podobné myšlenky by mohl navodit dnešní svátek "Krista Krále". Avšak samotné evangelium uvádí na pravou míru podstatu této slavnosti: žádná touha po moci, žádný triumfalismus. Oslavujeme totiž krále s korunou … trnovou. Krále bezmocného, posmívaného, opovrženého, slabého. Je skoro pochopitelné a logické, že většina stojících u kříže nemohla v něm rozpoznat Božího vyvoleného. Vždyť byl tak nevzhledný, že nikdo by po něm nedychtil, byl jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, a takový že by byl ten vytoužený a úspěšný židovský král?

33. nedeľa v Cezročnom období rok „C“

Skalický kňaz Anton Srholec sa v jednom Vianočnom pozdrave vyjadril takto: „Človek má ostať verný tomu, čo si zvolil. Denne ako kedysi do bane sfárať do všedných problémov chudákov, deliť sa s nimi a čakať na odpoveď ako rybár na zlatú rybku. Dôležité je chrániť si svetlo, ktoré ma viedlo po celý život a nestrácať nádej.“ Najvhodnejšie je ľudí chváliť až po smrti. Tí čo vydržali až do konca. Ako hovorí Ježiš, kto vytrvá do konca, bude spasený. Kto si zachová svoju vlastnú tvár. Je veľmi škaredé vypľuť vodu zo studne, z ktorej som sa napil.

32. nedeľa v Cezročnom období rok „C“

Slávnosťou Všetkých svätých a “dušičkovým“ týždňom sme si začali pripomínať “posledné veci“ človeka: smrť – tú si ešte uvedomujú aj neveriaci, a ďalej vidia veriaci: súd a pokračovanie života v nebi, očistci a pekle.

Keďže všetci chceme dobre skončiť, môžeme sa potešiť uvažovaniu o večnom živote, ktorý je vyvrcholením nášho života a odhalením nášho vzťahu k Bohu, lebo pre neho všetci žijú.

Slávnosť Všetkých svätých „C“

Jeden zo starcov z dnešného prvého čítania vyslovil otázku, ktorou sa stal akoby hovorcom mnohých z nás v dnešnú Slávnosť: “Kto sú títo…?”

Kto sú to svätí, tí všetci svätí, ako ich dnes slávime?

Odpoveď na túto rečnícku otázku dáva sv. Jánovi a všetkým nám sám starec: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“

Naše pýtanie však môže pokračovať… “A kto sú títo?”

Zdá sa, že na otázku, kto sú tí svätí dnešného sviatku, môžeme odpovedať minimálne trojakým spôsobom:

Stránky