33. nedeľa v Cezročnom období rok „C“

Skalický kňaz Anton Srholec sa v jednom Vianočnom pozdrave vyjadril takto: „Človek má ostať verný tomu, čo si zvolil. Denne ako kedysi do bane sfárať do všedných problémov chudákov, deliť sa s nimi a čakať na odpoveď ako rybár na zlatú rybku. Dôležité je chrániť si svetlo, ktoré ma viedlo po celý život a nestrácať nádej.“ Najvhodnejšie je ľudí chváliť až po smrti. Tí čo vydržali až do konca. Ako hovorí Ježiš, kto vytrvá do konca, bude spasený. Kto si zachová svoju vlastnú tvár. Je veľmi škaredé vypľuť vodu zo studne, z ktorej som sa napil. Voda, ktorá je najdôležitejšia pre ľudský organizmus. Ako kedysi vysoko na hradoch mali studňu a teda hrad bol aj tým nedobytný, pretože mali vodu na prežitie. A predstavme si dom, v ktorého blízkosti je prameň čistej krištáľovej vody. Taký dom má pre nás nesmiernu cenu. Obzvlášť v dnešnej dobe. Chrániť si svetlo, ktoré ma viedlo po celý život a nestrácať nádej. Aj Anton Srholec to mal veľmi ťažké, lebo trpel v jáchymovských baniach ale aj vo väzeniach pre Krista. Prešiel si cestou utpenia pre Krista. Kto z nás to môže povedať, že bol zavretý pre vieru? A to je to evanjeliové: Položia na Vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. Zaumieňte si, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Ak vytrváte zachováte si život. Veľkým vzorom vytrvalosti až do konca je dvadsaťosem-ročná matka Chiara Corbella Petrillo. Kresťanka z Ríma, šesť rokov sa spoznávala so svojim snúbencom Enricom. Potom sa rozišli, no ona dala zas tento vzťah namiesto tak, až prijali sviatosť manželstva. Chiara zakrátko po svadbe otehotnela. Narodila sa Mária. Pre zdravotné komplikácie prvé dieťa krátko po pôrode umiera. Otehotnie znova a Dávidko to tesne po pôrode tiež neprežije. Konečne tretia šanca. Čakajú Františka. V tehotenstve Chiare diagnostikujú rakovinu. Je pred vážnym rozhodnutím. Buď nasadí liečbu, ale v tom prípade sa musí rozlúčiť s dieťaťom. Alebo. Rozhoduje sa pre druhú možnosť, čaká s liečbou a narodí sa jej František. To však už rakovina zasahuje veľkú časť je tela. Ich duchovný vodca františkán Vito D Amato hovorí: nepovedzte Františkovi, že jeho matka stratila kvôli nemu život, ale že mu život darovala. Chiara s manželom Enricom to zvládnu vďaka pevnej viere, nádeji a láske. Chiara uvedomujúc si vážnosť chvíľ života s úsmevom ďakuje Bohu za dieťa a zomiera. Vytrvala do konca. Milovala a žila pre lásku. Žila s nádejou na večnosť, preto jej kamarátka povedala o nej: Videla som na nej, ako sa usmievala, že je už „vzkriesená“. Amen.