Zelený štvrtok – omša na pamiatku Pánovej večere

Keď firmy začínajú reklamnú kampaň na nejaký produkt, často vymyslia nejaký špeciálny začiatok kampane. Využijú symboly a gestá, aby si ľudia produkt zapamätali.

V dnešný deň si pripomíname ustanovenie Eucharistie a ustanovenie kňazstva. A Ježiš pri tomto uvedení neváhal využiť veľké gesto, ktoré si mali jeho učeníci navždy zapamätať. A naozaj Ježišovo gesto umytia nôh svojim apoštolom a dokonca aj človekovi, ktorý ho zanedlho mal pripraviť o život, sa zapísalo do dejín a navždy pripomína veľkosť Ježišovej lásky k ľuďom.

A ako hovorí evanjelista Ján, Ježiš svojich učeníkov miloval do krajnosti. A veľmi chcel, aby túto jeho lásku nasledovali aj jeho učeníci a keď to dotiahneme do dôsledkov, tak je to vzor lásky aj pre všetkých kresťanov.

Ježiš sa po umytí nôh pýta učeníkov, či chápu čo urobil. Pýta sa, pretože vie, že učeníci sa hádali, kto z nich je väčší, kto je vyššie postavený. A je to aj typická ľudská vlastnosť. Ľudia chcú vyznieť lepšie ako ostatní. Aj v spoločnosti je možné pozorovať snahu o kariérny postup, o postup v spoločenskom rebríčku. Byť lepší od iných, byť vyššie ako iní. Je to aj prirodzené pre človeka, že nechce robiť nejakú podradnú prácu, tak ako to bolo v prípade umývania nôh. To bola práca otrokov. A Ježiš, Bohočlovek, Učiteľ a Pán sa zníži na úroveň otroka a umýva nohy. Toto gesto si zapamätali všetci učeníci a mali by si ho zapamätať všetci kresťania. Je potrebné mať ho na pamäti pri každej snahe o postup v spoločenskej hierarchii a zlepšenia postavenia na tejto zemi. Čim viac chceme aby iný slúžili nám, tým viac nám ubúda pokladu v nebi aj keď ten pozemský poklad sa môže rozrastať. Ale v konečnom účtovaní sa pozemské poklady premenia na prach a budú sa rátať, len tie ktoré obstoja v skúške ohňom. A je to skúška lásky. Nakoľko sme chceli slúžiť druhým, nakoľko sme rozmýšľali ako už či pri vyššom, či nižšom spoločenskom postavení pomôcť druhým a nie sebe.

Ježiš urobil veľké gesto a zanechal nám príklad. Majme stále pred očami túto scénu z dnešného evanjelia. Je to výzva pre všetkých, dnes zvlášť pre kňazov, aby sme slúžili a nečakali, že sa bude slúžiť nám.

Prosme preto pri dnešnom slávení Eucharistie, ktorá je tiež prejavom a sprítomnením Ježišovej obety na kríži. Táto obeta bola absolútnym vrcholom obetovania sa. Bol to vrchol lásky k ľudom. Vážme si, čo Ježiš urobil pre nás, a nezabudnime ho nasledovať.