Veľký piatok

"Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku." (Jn 19, 17-18)

Bratia a sestry, v dnešný deň je centrom našej pozornosti kríž. Kríž, ktorý sa vďaka Ježišovej obeti stal znakom spásy. Pre nás kresťanov to nie je len kus dreva, ale znak spásy. Ježiš položil život za mňa, za moje hriechy...

Na hodine náboženstva položil Janko otázku, ktorá mu nedala pokoja:

"Prečo majú v každej kresťanskej rodine v byte kríž?" Iný žiak bol toho názoru, že ,,znamenie vzkriesenia by bolo lepšie". Vyučujúci im porozprával tento príbeh:

Starý otec šiel s Miškom na prechádzku. Bolo studené zimné popoludnie. Miško sa tešil na ľad a na sneh, veselo poskakoval. Starý otec šiel s úsmevom, ale namáhavo, za ním. Mal choré, veľmi choré srdce. Miško chcel ísť k rybníku. Bol zamrznutý.

"Tu sa musí ohromne korčuľovať," kričal Miško, "chcel by som sa aspoň chvíľu pokĺzať!" Starý otec ho vystríhal. Stál tesne na kraji, keď už Miško bol obidvoma nohami na ľade. "Poď sem, Miš...!" Volanie starého pána prišlo neskoro. Miško skríkol, ľad sa pred ním preboril, rukami sa zachytil okraja. Starý otec trasúc sa nastrčil chlapcovi palicu a zo všetkých síl ho ťahal z vody. Starček potreboval všetky svoje sily, aby sa sám udržal na nohách a aby v rukách udržal palicu. Podarilo sa.

"Rýchlo, rýchlo domov." Ponáhľali sa, ako len vládali. Chlapcovi pomohol horúci kúpeľ a postieľka, aby sa dostal z ťažkostí. Ale pre starého pána bola tá príhoda osudná. Prudký srdcový záchvat mu vzal život. Smútok jeho drahých bol nesmierny.

Po čase chceli rodinní príslušníci odpratať alebo rozdať veci, ktoré patrili starému otcovi. Miško s meravou tvárou sa prizeral. "Nie," skríkol odrazu, "tú palicu nesmiete zahodiť, tá patrí mne! Ňou mi dedko zachránil život a svoj pritom stratil! Kým budem živý, budem ju mať pri sebe ako znamenie jeho lásky ku mne!"

Vyučujúci nemusel pokračovať. Chlapci pochopili. Janko povedal:

"Teraz už rozumiem, čo znamená kúsok dreva pre človeka... čo znamená kríž pre kresťanov."

Bratia a sestry, spomeňme si aj na Ježišove slová: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma." (Lk 9,23)

Tu si môžeme uvedomiť, že Ježiš pozýva aj nás, aby sme s láskou prijali tie naše kríže a ťažkosti a niesli ich za Kristom. Aj to môže byť konkrétny prejav vďaky za to, čo Ježiš urobil pre nás.

Pane, ďakujeme ti, že si sa obetoval na kríži za nás. Daj nám silu s vytrvalosťou niesť každý deň svoje kríže. Amen.