7. Veľkonočná nedeľa rok „B“

Drahí bratia a sestry!
Dve čítania dnešnej nedele sú spojené cez postavu Judáša. V prvom čítaní apoštol Peter uvádza voľbu náhradníka cez konštatovanie, že Judáš sa spreneveril svojmu poslaniu. V evanjeliu sme mali možnosť vypočuť si časť Ježišovej modlitby, ktorú predniesol pri poslednej večeri. Osobitne prosí za jednotu apoštolov, jeho najbližších spolupracovníkov a ako Boh - Ježiš vidí konanie Judáša, ktorý sa stráca z tohto spoločenstva. Ježiš si vyvolil Judáša do spoločenstva najbližších spolupracovníkov, tak nám to pripomínajú evanjelisti, keď vytvárajú zoznam Ježišových apoštolov.

Meno Judáš sa teda stalo synonymom zrady a to nielen v kresťanskom svete. Zrada, ktorej sa Judáš dopustil sa uskutočnila v dvoch momentoch: predovšetkým ako plán, keď sa Judáš dohodol s Ježišovými nepriateľmi na tridsiatich strieborných (Mt 26, 14- 16) a v druhom momente, keď dovŕši zradu bozkom daným Majstrovi v Getsemanskej záhrade. Emeritný pápež Benedikt XVI, keď sa zamýšľal na motívom nešťastného konania apoštola Judáša, drží sa vysvetlenia pomocou svätého písma. Evanjeliové texty od Lukáša a Jána zdôrazňujú, že to diabol (zlý duch) vnukol Judášovi myšlienku, aby zradil Ježiša. Nie sme schopní objektívne zhodnotiť stav duše syna zatratenia. Je to niečo, čo nás presahuje, pretože samotný objektívny súd patrí jedine Všemohúcemu Bohu. Vnímame však Ježišov postoj k Judášovi, že sa k nemu správal ako k priateľovi a pozval na cestu blahoslavenstiev. Toto pozvanie, ktoré sa vždy nanovo opakuje v ľudských životoch, neznásilňuje vôľu človeka a ani nikoho nechráni pred pokušeniami Zlého, lebo Boh – Ježiš rešpektuje našu slobodu.

Naše srdce má toľko ponúk a možností ako sa môže zvrhnúť. Cesta, ako sa môžeme týmto fatálnym pádom vyhnúť je, že si budeme vždy osvojovať Ježišov postoj a pohľad na veci. Každý deň nám treba hľadať plné spoločenstvo s ním. To neznamená, že budeme bezchybní. Len v slzách ľútosti nachádzame odpustenie a milosť. Je to pre nás výzva mať stále na mysli to, čo hovorí sv. Benedikt vo svojej Regule: „Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom.“

Vo veľkonočnom období prežívame radosť z víťazstva Ježiša Krista na hriechom, smrťou a nad Zlým. V Ježišovi je naša nádej. Životný príbeh Judáša nás motivuje, aby sme nikdy neprepadli zúfalstvu. Božie milosrdenstvo je väčšie ako naše hriechy. Božie slovo nás pozýva k pokornej modlitbe, aby sme si vyprosovali milosť obrátenia. Do tejto modlitby môžeme zahŕňať a všetkých tých, ktorých srdce je zviazané zradou voči nášmu Pánovi.

Drahí bratia a sestry, pozývam vás dnes a celý nastávajúci týždeň obohatiť svoje modlitby o žalm 27. Volanie žalmistu: „ V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár.“, nech nás aj dnes uistí o veľkosti Pánovho milosrdenstva a nech mu v ústrety kráčame po ceste opravdivého pokánia.
Amen.