3. adventná nedeľa rok „B“

Bratia a sestry,
Ján bol pokorným mužom, ktorý si uvedomoval svoju úlohu. Vedel, že nie je najdôležitejší, ale že má pripraviť druhých na príchod Pána. Vedel, že Ježiš musí rásť a on (Ján) ubúdať. Dôkazom je aj situácia, keď ukázal učeníkom na Pána: ,,Hľa, Boží Baránok“. V tej chvíli sa zriekol učeníkov, aby mohli ísť za Ježišom. Pripravoval, sprevádzal a v správnom čase odovzdal.

Na jednu faru raz prišiel za kňazom muž, ktorý mal veľké pochybnosti vo viere, veľa nezodpovedaných otázok a nejasnosti vo vzťahu k Bohu. Kňaz mu otvoril dvere a prijal ho do fary. Keďže práve v kancelárii mal nejakú inú stránku, nemohol sa tomu mužovi hneď venovať. Preto mu priniesol aspoň stoličku na chodbu, nech si sadne, a poprosil ho, aby chvíľu počkal. Keď stránka odišla, prijal ho rozprávali sa. Muž mal veľa otázok, veľa veci ho zaujímalo. Kňaz mu ich ochotne vysvetľoval. Bolo vidieť, že sa mužove pochybnosti vytrácajú. Poďakoval kňazovi za čas a dialóg a chystal sa na odchod. Keď ho kňaz vyprevádzal, neprekonal zvedavosť a dal mu otázku: ,,Môžete mi povedať, ktorá veta alebo slovo z našej debaty vás najviac oslovili a pomohli vám k prekonaniu pochybnosti?“ Muž povedal: ,,To, keď ste mi na chodbu priniesli stoličku, aby som si sadol.“

Teda žiadna veta, ani slovo, ale skutok ľudskosti a zaiste aj lásky. Bohu vďaka za adventné obdobie, v ktorom nám Pán pripomína, aby sme sa pripravovali na Jeho príchod, ten každodenný i ten posledný. Vždy máme čo vylepšovať na našom osobnom živote s Pánom, ale aj na kresťanskom svedectve medzi tými, ktorí žijú okolo nás.

V seminári som raz objavil kartičku, na ktorej boli napísané:
,,zásady kresťanského života“
Menej vzdychaj, viac spievaj; menej k zemi, viac k nebu sa dívaj;
menej sa hnevaj, viac sa modlievaj; menej plánuj, viac podnikaj;
menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj; menej rozkazuj, viac blížnym slúž;
menej hovor o láske, viac miluj; menej vyčítaj, viac povzbudzuj;
menej sľubuj, viac spĺňaj; menej nariekaj, viac Bohu ďakuj;
menej pochybuj, viac dôveruj; menej posudzuj, viac potešuj;
menej vrav, viac uvažuj; menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj;
menej ber, viac dávaj; menej kritizuj, viac pomáhaj;
menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj;
menej sa chváľ, viac činom dokáž; menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj.
Kto toto činí, vždy bude šťastný. A nielen deň sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.

Buďme tí, ktorí svojím životom vydávajú svedectvo o Svetle, ktorým je Kristus.