22. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Starší kňaz mal pekný zážitok na námestí sv. Petra v Ríme. Videl tam hrať gitaristu, ktorý mal pred sebou napísané: „Nehádžte mi peniaze. Ja hrám len pre Boha.“

Robiť všetko na Božiu oslavu a úplne nezištne, to je aj téma dnešného Evanjelia. Nemáme si sadať na prvé miesto na hostine. Nemáme volať ku stolu tých, čo nám vedia odplatiť našu štedrosť. Teda nie to, čo je moderné: budovať kariéru a zisk. To platí pre ľudí, ktorí sú naplnení len svojím egoizmom. Ak dám seba na prvé miesto, potom sa stávam vo vlastných očiach bohom. Potom sláva patrí mne a všetko má slúžiť mne. Toto je staré rajské pokušenie: „Budete ako Boh!“ Ak sa chválime, tak berieme miesto Bohu. Ak zháňame niečo podľa našich chúťok, tak kradneme blížnemu, v ktorom je Boh. Ale len jeden je Pán. Je ním Boh Izraela. Preto patrí len jemu sláva a zisk. Preto musí zrno odumrieť, aby prinieslo úrodu. Až keď kresťan odumrie svojmu sebectvu, potom prinesie veľkú úrodu.

Túto veľkú žatvu môžeme vidieť v rodinnej výchove Agnesy, neskorším menom matky Terezy. Raz prišla ešte ako dievča domov zo školy. S prekvapením našla za stolom viacerých žobrákov a chorých. Mama jej na vysvetlenie povedala, že sú to ich vzdialení príbuzní. Tento nezištný postoj mamy sa do nej hlboko vpísal a premenil sa mnohonásobnú úrodu nielen u jej dcéry Agnesy, ale aj u mnohých tisícoch nasledovníkov Misionárok lásky.

Ak chceme zaberať Bohu miesto, náš egoizmus prinesie všade chlad a smrť. Ak budeme vytrvalo držať prvé miesto Bohu v oslave a v nezištnej službe, potom sa staneme veľkým dobrodením pre mnohých.