34. nedeľa v cezročnom období rok „C“ slávnosť Krista Kráľa

Drahí bratia a sestry!
Sv. Don Bosco hovorí, že: „smrteľná posteľ je najlepšia rozhľadňa na život“. Pohľad zo smrteľnej postele je oveľa múdrejší a prezieravejší, ako naše bežné pohľady. Človek z tejto perspektívy vidí svoj život oveľa inak. Blednú veci, na ktoré kládol veľký dôraz a vynárajú sa mnohé premárnené príležitosti. Áno, bratia a sestry; tento pohľad je úplne iný.

Dnešné sväté evanjelium nám ponúka práve takýto pohľad. Pohľad na posledné chvíle života troch mužov, nie na smrteľnej posteli, ale na troch krížoch. Uprostred Ježiš a dvaja lotri po boku. Zastavme sa preto pri tomto pohľade: Ježiš zomiera mladý – 33-ročný. Z ľudského hľadiska tragédia, veď mohol mať pred sebou ešte krásny život. Ale on svoj život naplnil, keď hovorí: „je dokonané“. Za svoj krátky život urobil toľko, ako nik na svete. Prežil ho, ako obetu, ako lásku k Bohu a blížnemu, celému ľudstvu. On nič neľutuje – hovorí: „Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha“. Život v perspektíve návratu k Otcovi, do jeho Domu. Od Boh sme vyšli a k nemu chceme prísť.

Lotor na ľavej strane nevyužíva tento bolestný okamih v jeho živote. Život má spočítaný na minúty, ale neľutuje všetky zlé činy, ktoré napáchal, ale sa rúha Ježišovi. Smeje sa mu ako ostatní a ani Pána Boha neprosí o milosť. Ani na smrteľnom kríži nevníma vo svojom živote vybočenia, že ho mohol naplniť inak, a že ten, ktorý je vedľa neho by ho mohol zachrániť. Je tesne pred bránou raja i pekla. On raj odmieta. Taká šanca. Kto nevyužíva počas svojho života rôzne napomenutia na obrátenie – zmenu, nemusí dostať milosť obrátiť sa, aj keď sa na smrteľnej posteli stretne priamo s Kristom. Nebuďme hluchí na Božie oslovenia.

Lotor na pravej strane robí v posledných okamihoch života 3 dôležité veci:

  • Priznáva svoje viny, ľutuje ich keď hovorí, že trpí spravodlivo za svoje viny.
  • Bráni Ježiša, zastáva sa pravdy, má cit pre spravodlivosť – „On je nevinný“, hovorí.
  • Verí vo večný život: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“.

Takýto postoj dokáže zmeniť zlé smerovanie celého života. „Veru hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“. Ľútosť, cit pre pravdu a spravodlivosť, viera vo večný život, to pomohlo lotrovi dostať sa do raja.

Bratia a sestry.
Predstavte si teraz seba na smrteľnom lôžku. Každého z nás to čaká, aj keď nevieme kedy a kde. Ako v tej chvíli budeme hodnotiť svoj život. Ako Ježiš? Ako kajúci lotor? Alebo ten, čo ešte aj na kríži ubližoval Ježišovi a neľutoval svoje hriechy?

Bratia a sestry. Dnešný sviatok Krista Kráľa nás skutočne prenáša na záver. Na záver dejín, keď Kristus príde ako večný Kráľ a prenáša pohľad aj na náš osobný koniec. Na smrteľné lôžko a prechod z tohto sveta do večnosti. Aby sme mohli aj my počuť od Ježiša slová: „Poď sluha verný a zaujmi miesto, ktoré je pre teba pripravené v mojom kráľovstve“. Potrebujeme častejšie myslieť na koniec a pripomínať si staré latinské príslovie: „Čo robíš, rob dobre, pamätaj na koniec a nikdy nezhrešíš“.