Zoslanie Ducha Svätého

Z Katechizmu katolíckej Cirkvi vieme o Duchu Svätom, že ide o tretiu Božskú osobu, rovnú s Otcom a Synom. Je opravdivý Boh a spolu s Otcom a Synom tvoria Najsvätejšiu Trojicu, no pri tom ide len o jedného Boha, ktorý existuje týmto spôsobom.

V Novom zákone sa spomína viackrát. Už aj v dnešnej bohoslužbe slova je spomenutý v 1. čítaní zo Skutkov apoštolov, kde je opísané ako v podobe ohnivých jazykov, za sprievodu veľkého hukotu sa zjavil na každom, kto bol vo večeradle. Viditeľný následok bol ten, že začali hovoriť rôznymi jazykmi o veľkých Božích skutkoch.

V evanjeliu sme počuli o ustanovení sviatosti pokánia, kde Pán Ježiš na zhromaždených apoštolov dýchol so slovami: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené , komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Viditeľný bol teda ten, že apoštoli dostali moc odpúšťať hriechy.

Spomeňme ešte niektoré z pôsobenia Ducha Svätého.

Pri zvestovaní, Boží Duch zatônil Pannu Máriu a ona počala Pána Ježiša.

Pri stretnutí Panny Márie s matkou Jána Krstiteľa – Alžbetou, ten ich naplnil Duch Svätý. Pocítili ho obe ženy aj ich plody, ktoré nosili pod srdcom.

Sv. Peter bol poslaný k pohanskému stotníkovi Kornéliovi do Cézarey, kde bol po krste celého domu svedkom na-plnenia všetkých Duchom Svätým.

Sme teda svedkami, že Duch Svätý reálne existuje a pôsobí. Má tendenciu šírenia sa. Na začiatku len Panna Mária. Potom už aj Alžbeta. Potom Ján Krstiteľ, vo večeradle pri ustanovení sviatosti pokánia, už dvanásť apoštolov a pri zoslaní Ducha Svätého už všetci, ktorí boli za „zatvorenými dverami“ – apoštoli, učeníci, Panna Mária.

Dnes je už bežnou praxou, že cez sviatosť birmovania prijímajú všetci zrelí kresťania katolíci Svätého Ducha. Teda v kultúrnom kresťanskom svete, môžeme povedať, že každý dospelý je nositeľom 3. božskej osoby.

Pri výpočte dotykov Božieho Ducha v Novom zákone sme si vždy uvedomili aj viditeľný následok.

Je teda oprávnená otázka: ako to, že napriek tomu, že sme „vlastníci“ Božieho ducha, že sme ho v drvivej väčšine prijali, ako to, že nie je vo svete vidieť jeho pôsobenie?
Ako to, že svet je stále viac bezbožnejší?

No a tu pozor!

Pozor, aby sme sa aj my nezapojili do kampane klamstva!

Poznáme silu masmédií a práve tieto nás chcú presvedčiť, že Boh v dnešnom svete nepôsobí.

To nie je pravda!

Otvorme oči a uvedomme si, ako Boží duch aj dnes úžasne pôsobí vo svete a v Cirkvi!

V 19. a 20. storočí boli božími nepriateľmi investované neposčítateľné miliardy do boja proti Bohu a Cirkvi. Vytlačilo sa množstvo proticirkevných publikácií. Bolo zabitých milióny ľudí. A výsledok? Možno počtom menšie „stádo“, ale kvalitnejšie, živé, rastúce. Bez pôsobenia Božieho Ducha, bez zásahov nadprirodzena, aj v týchto apokalyptických časoch by sme si to nevedeli vysvetliť.

Zoberme si pápežov práve v týchto dvoch storočiach – a vidíme úžasné osobnosti, ktoré sa dokázali zorientovať aj v najťažších podmienkach.

Koľkými svätcami sa môže chváliť aj dnešná doba!

Žiaľ aj koľkými mučeníkmi.

Bratia a sestry, Pán je tu a cez tretiu Božskú osobu aj dnes pozitívne ovplyvňuje svet.

A On chce pôsobiť aj v našej osobnej histórii. Keď patríme k tým, ktorí ho už prijali, majú v sebe, ale moc si tu neuvedomujú – zobuďme sa a dovoľme mu žiť a účinkovať. Nezostaňme len pri veľkonočnej spovedi, ale prijmime ju aj v najbližšom období. Veď prešli už od tej doby dva mesiace. Pýtajme sa Božieho ducha – čo mám robiť a prosme ho o svetlo a pomoc. Rád ju dá tým, ktorí ho prosia – tak nás uistil sám Pán Ježiš.

Ak sa trochu zastavíme a zamyslíme nad bežnými udalosťami nášho života, nemôžeme nevidieť koľko krát doslova riadi ľudské rozhodnutia tak, aby sme pocítili Božiu dobrotu a lásku aj v osobnom živote. Úplne banálny príklad:

Staršia pani mala problémy s kĺbmi. Zistila, že jej veľmi dobre robí tzv. „medvedia masť“, ktorá sa vyrába v Rusku. Od známej dostala jednu tubu a tá jej veľmi pomohla. Hľadala, ako by sa dala zaobstarať druhá. Cestou do lekárne, kde si ju chcela kúpiť, sa k nej pridal jeden známy, ktorého inak stretáva len veľmi zriedka. Odprevadil ju do lekárne a tam si tiež vypočul informáciu, že takéto produkty v lekárni nepredávajú. No keď videl, o akú masť ide, spomenul si, že pozná pani, ktorá ju vie zaobstarať. Touto správou potešil našu chorú. No aké bolo ich prekvapenie, keď vychádzajúc z lekárne sa stretli práve so ženou, ktorá vedela spomínanú masť zaobstarať. Skutočne by človek takéto stretnutia len ťažko naplánoval. Všetci v krátkej modlitbe za to poďakovali Bohu.

Otvorme si oči a budeme žasnúť nad Božou dobrotou.