Kázne

1. pôstna nedeľa rok „C“

Bratři a sestry, i tento rok 2022, jsme všichni křesťané, popeleční středou nastoupili na cestu postní, cestu obrácení a pokání. Možná pod tíhou svého kříže, nedokonalostí, slabostí, hříšností, lehkovážností, pohodlností, uvědomujeme si únavu našeho duchovního života. Právě takové zkoušky, která nás provázeli v posledních dvou letech „pandemie“, byly testem hlavně našeho duchovního života. Hledali jsme všechny možnosti a příležitosti k účasti na mši svaté, přistoupit k svaté zpovědi?

Krst Krista Pána rok „C“

Drahí bratia a sestry, iste mi dáte za pravdu, že veľmi dôležitá chvíľa v živote každého človeka je to obdobie, keď skončí školu, keď dokončí svoju prípravu na povolanie a začne ho vykonávať. Ja osobne mám v živej pamäti, ako som prežíval radosť z ukončenia prípravy v seminári. Bol to pocit radosti ale aj bázne z toho, že teraz už môžem vykonávať to, na čo som sa roky pripravoval a kvôli čomu som študoval. Podobnú radosť určite mali aj mnohí z vás, keď ste ukončili školu alebo keď ste začali život v manželstve.

2. nedeľa po narodení Pána rok „C“

Nový rok 2022 začíname v znamení dvojky. Jednak pri pohľade na dnešný dátum vidíme 4 dvojky a aj dnešné stretnutie v kostole, alebo pri obrazovkách je druhé v tomto roku. Po sviatku Bohorodičky Panny Márie, ktorý slávime 1. januára, dnes je nedeľa a opäť sa schádzame na sv. omši. Zamyslime sa trochu nad dvojkou – ale len naozaj trochu, nakoľko druhý deň prežívať ako nedeľu – hlavne po silvestrovských oslavách – je dosť náročné a nezostáva na to veľa síl. A tu je prvá možnosť nechať sa osloviť dvojkou. Opakovať niečo, teda robiť to druhý krát je oveľa náročnejšie ako prvý raz.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky rok „C“

Veľmi známou a rozšírene nebezpečnou chorobou dnešnej doby je nechuť rozmýšľať a uvažovať nad udalosťami a vecami, ktoré sa dejú v živote každej rodiny i života každého jedného z nás a ťažiť z nich poučenia. Ak je život škola, tak si musíme priznať, že väčšina z nás ju obchádza. Dnešného človeka rozmýšľanie bolí. A tak si radšej platíme kádre, ktoré myslia za nás. Je pre nás jednoduchšie nekritický preberať informácie z internetu, rozhlasu, televízie. A čo povedať o čítaní a uvažovaním nad Božím slovom?

Svätej rodiny – Ježiša, Márie, Jozefa rok „C“

Toho roku uprednostňujeme sviatok svätej rodiny, pred sviatkom sv. Štefana. Keďže je rok C, tak 1. čítanie je z knihy proroka Samuela.

Anna Samuela porodila, pretože si ho vyprosila od Pána. Prichádza do chrámu k Hélimu a odovzdala chlapčeka Pánovi, potom čo ho oddojčila. Hovorí: „Prosila som Pána a on mi ho dal, nuž ja ho odovzdám Bohu, nech je zasvätený Pánovi.“ Vidíme veľkodušnosť matky, ako vie darovať svoje dieťa Bohu.

Žalmista v 84, žalme nám to potvrdzuje: „Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome Pane.

Stránky