3. nedeľa v Cezročnom období rok „B“

Moc Božieho slova

Úvodné poznámky: Už druhý rok slávime 3. cezročnú nedeľu ako Nedeľu Božieho slova. (Svätý Otec František tak ustanovil v apoštolskom liste Aperuit illis 30. septembra 2019, v deň spomienky sv. Hieronyma, veľkého učiteľa Cirkvi).

Táto nedeľa je súčasťou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, a pomáha nám budovať a obnovovať jednotu v našich spoločenstvách a medzi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami nie na svetských princípoch, ale na jedinom správnom základe, ktorým je Božie slovo.

Zamyslime sa teraz nad biblickými úryvkami dnešnej nedele v tomto zmysle: čo nám dnešné Božie slovo hovorí o Božom slove? Odpoveď je veľmi jasná. Dnešné čítania nám odhaľujú silu, moc Božieho slova. Božie slovo nie je len nejaká informácia, ktorá zaznie a pridruží sa k množstvu ostatných dennodenných správ. Tam, kde Božie slovo zaznie, tam ono pôsobí, tam mení situáciu.

1. čítanie: Istotne poznáme príbeh proroka Jonáša. A vieme, v čom spočíval jeho veľký problém. Ťažko mu bolo uveriť v silu Božieho slova. Preto najprv utiekol pred jeho samotným ohlasovaním. Bál sa ísť do mesta Ninive, do centra vtedajšej babylonskej civilizácie vzdialenej od Boha, tak ako sa aj my dnes niekedy bojíme vstúpiť do „rizikových“ priestorov, lebo ich pokladáme za natoľko skazené, že už ani Pán Boh s tým nemôže nič urobiť. A keď Božie slovo prejavilo svoju moc najprv nad ním a potom aj nad mestom Ninive a k obrovskému prekvapeniu proroka na jeho ohlasovanie sa srdcia Ninivčanov obrátili k Bohu, Jonáš sa búri. Vadí mu, že sila, moc Božieho slova je až taká silná, že prevýši naše ľudské očakávania a plánovania... Ale Boh sa nevzdáva, a na konci knihy sa ukazuje, že Mu išlo nielen o obrátenie Ninivčanov, ale aj proroka...

Evanjelium: Markovo evanjelium sa vyznačuje svojou stručnosťou. Aj v tom dnešnom úryvku sme počuli v skratke o všeobecnom ohlasovaní Božieho kráľovstva a výzvy na pokánie a o povolaní dvoch bratských dvojíc Petra a Ondreja, Jakuba a Jána. Istotne Pán Ježiš nebol skúpy na slová. Dalo sa ním „normálne“ porozprávať. Evanjeliá zachytávajú aj dlhé rozhovory Ježiša s ľuďmi. Stručnosť dnešného úryvku však jasnejšie ukazuje moc Ježišových slov. On nepotreboval dlho presviedčať, dopĺňať motiváciami, manipulovať. Jeho slovo pôsobí tajomnou vnútornou silou. Nie vonkajšou silou manipulácie, ale vnútornou príťažlivosťou. „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“

2. čítanie nám ukazuje, že ohlásenie Božieho slova relativizuje všetko, celú realitu tohto sveta. Nerúca ju, nepotrebuje ju ničiť ani deformovať. Ale stavia ju do nového svetla. Ako keď sa v priestore, kde sme doteraz tápali a všetko museli ohmatávať a veľmi pozorne skúmať, aby sme sa o to nepotkli alebo to nezničili, zrazu rozžiari svetlo a my veci vnímame odrazu úplne ináč. Už nás nezotročujú, nestrašia, vieme sa v nich orientovať, vieme jasne kam ďalej ísť. Tak človek osvietený Božím slovom, je vnútorne slobodný voči veciam tohto sveta, a síce ešte nohami kráča po cestách tohto sveta, jeho pohľad je upretý dopredu, k večnému cieľu.

Bratia a sestry, jasnú výzvu nám odovzdávajú dnešné krátke úryvky: uverme v silu, moc Božieho slova. Neberme ho len ako nejakú informáciu, správu alebo náuku, ale ako reálne, aktuálne Božie pôsobenie. Nehovorme: „To som už počul, to som sa už naučil...“ Božie slovo je vždy nové a aj keď som nejaký biblický text už čítal, alebo počul, podstatné je, že v tejto chvíli, pri čítaní alebo počúvaní týchto slov, Boh je pri mne a Jeho Duch chce svojou láskou zmeniť moje srdce, aby sa zosúladilo s Božím pohľadom, aby sa obrátilo, premenilo. A rovnako verme v silu Božieho slova aj vtedy, keď my máme byť nástrojmi jeho ohlásenia. Nebojme sa, nehovorme, že to nemá zmysel, nehľadajme zbytočne „presvedčovaciu taktiku“. Isto, Boh si vie poslúžiť aj ľudskými cestami vplývania na druhých a je správne zaoberať sa pedagogikou, teda skúmaním zákonitostí výchovy jednotlivca i skupín, ale predsa... spoľahnime sa viac na Božiu moc ako na naše ľudské metódy...

KKC v bode 131 učí: „V Božom slove je taká sila a účinnosť, že ono je pre Cirkev oporou a životnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a nevysychajúcim prameňom duchovného života.“ „Veriacim v Krista má byť naširoko otvorený prístup k Svätému písmu.“

Prajem vám, nech po dnešnej nedeli so silnejšou vierou a bázňou čítame, alebo počúvame Božie slovo či už na liturgických zhromaždeniach, alebo pri jeho osobnom každodennom čítaní.