17. nedeľa v cezročnom období "A"

,,...dám ti srdce múdre a chápavé...“

Bratia a sestry,
Šalamún si od Boha žiadal chápavé srdce, aby vedel spravovať ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. A Bohu sa páčila jeho prosba, dal mu okrem toho aj to, čo neprosil. Vieme, aká výnimočná bola Šalamúnova múdrosť – nebolo múdrejšieho...

- Podľa prieskumu nemeckého prírodovedca Eberharda Dennerta z 300 najznámejších vedcov sveta bolo iba 20 ateistov.
- Istému mužovi povedala jeho matka: ,,Synu, ty si vzdelaný, ale nie si múdry“.
- Kaplán sa raz pýtal druhákov na základnej škole žiakov: ,,Prečo je Boh len jeden?“ Prihlásilo sa dievčatko a hovorí: ,,Ak je Pán Boh všade, kde by sa ten druhý zmestil?“

Dajme si otázku, čo je pravá múdrosť, a ako ju získať?
Totiž životná múdrosť sa nezískava len na fakultách, a niekedy ju nenájdu ani tí najštudovanejší. Totiž pravá múdrosť spočíva v Bohu, v hľadaní toho, čo chce Boh, v správnom rozlišovaní medzi dobrom a zlom, medzi Božou vôľou a našimi predstavami. Príkladom sú pre nás aj traja mudrci, ktorí sa šli pokloniť Ježišovi. Hľadali Ježiša a našli pravú Múdrosť.

Veľmi rozhodujúce je v našom živote, či uchopíme počas neho životnú múdrosť, ktorú dáva Boh. Koľko ľudí si o sebe myslelo, že sú nenahraditeľní, a už sú na cintoríne, svet ide aj bez nich.

Istá humorná situácia hovorí o jednom dedkovi, ktorému položili takúto otázku: ,,Dedko, čo robíte keď máte čas?“ Dedko odpovedal: ,,Nuž sedím a rozmýšľam.“ A dostal ďalšiu otázku: ,,Dedko, a čo robíte, keď nemáte čas?“ Dedko na to hovorí: ,,Ak nemám čas, tak len sedím.“

Tento príklad je úsmevný, ale koľkokrát aj reálny. Žijeme niekedy v zhone, a čím rušnejší program máme, tým menej niekedy uvažujeme a nezamyslíme sa nad situáciami. Takto by sa však mohlo stať, že by sme nepochopili múdrosť, teda to, čo mi chce povedať Boh.
Povzbuďme sa príkladom Šalamúna a nájdime si čas pre Pána. Počúvajme Jeho Slovo, hľadajme Božiu múdrosť, Božie konanie a pôsobenie v každodenných situáciách a ďakujme za ne.