24. nedeľa v cezročnom období rok „B“

V 21. storočí žijeme vo veku technického pokroku. V mobiloch môžeme používať navigáciu, a tak sa ľahko dostaneme, kde potrebujeme. A ani vo veľkom meste nezablúdime. Kedysi ľudia takéto navigácie nepoznali a museli sa riadiť hviezdami. Napr. takí námorníci sa v noci mohli orientovať len podľa hviezd. Vedeli, že Polárka svieti vždy na severe a pomocou mechanického prístroja sextantu vyrátali polohu lode na mori – zemepisnú šírku a dĺžku. Bolo to veľmi dôležité, aby sa vyhli plytčinám, útesom a šťastne doplávali do cieľa. Pri pobreží im pomohol ešte maják, ale ten mal len krátky dosah. Najťažšie to bolo, keď oblaky zakryli všetky hviezdy.

To je jedna stránka mince nášho života. A tá druhá? Môžeme začať podobne: V 21. storočí žijeme vo veku duchovného úpadku. Stratili sme duch. navigáciu, nejdeme správnym smerom, všade je chaos, jedni to tvrdia, druhí iné sľubujú... Kam ísť, čo robiť, kde nájsť šťastie? Technika tu nepomôže a ani vesmírne hviezdy, hoci astrológovia sa dušujú, že áno. My potrebujeme inú hviezdu – tú duchovnú. Nie tie herecké super star, ktoré svojím životom viac dezorientujú a za chvíľu zhasnú na šoubiznisovom nebi. Ale Hviezdu, ktorá nám svieti už 2000 rokov, ktorá nás privedie ku Kristovi – nášmu Slnku – Svetlu sveta. Keď túto hviezdu budeme nasledovať, nezablúdime, ale začne v našom živote svitať a ocitneme sa na bezpečnom pobreží.

Touto Hviezdou je tá, ku ktorej sa v litániách modlíme ako k Hviezde rannej, a ktorej meno prekladáme ako Hviezda morská – Mária! „Jej meno bolo Mária.“ Veľmi krásne o nej hovorí sv. opát Bernard:

„Meno Mária znamená Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva. Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn Panny jej neporušenosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skveje na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti. Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a osvetľuje svojím príkladom.

Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.

V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária.“

Ona nás vedie ku Kristovi. Ona nahlas vyznáva: On je Slnko vášho života. On je Slnko, ktoré vám dáva život, svetlo viery a teplo lásky. On je Boží Syn, pevný orientačný bod v tomto chaotickom svete. Ona sa svojím svedectvom pridáva k Petrovi a vyznáva s ním: Ty si Mesiáš. A ide ešte ďalej ako Peter, vyznáva božstvo svojho Syna aj pri jeho utrpení, a aj keď ona s ním trpí. On je Svetlo sveta, aj keď ho chcú ťažké mračná zahaliť...

Modlime sa spolu so sv. Bernardom:

„Rozpamätaj sa, sv. Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.“