Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Bratia a sestry!
Bolesť nebola v pôvodnom Božom pláne. Človek mal byť šťastný aj počas pozemského života, aj po prechode do večného života, ktorý mal byť bezbolestný a bez smrti. Bolesť a smrť sú ovocím dedičného hriechu a častokrát i našich osobných hriechov.

Pán Ježiš a jeho Matka nemali ani dedičný hriech, ani osobné hriechy. A predsa prijali bolesť a utrpenie. Stali sa nám podobnými vo všetkom, okrem hriechu. Dali nám príklad, ako máme znášať tieto nepríjemnosti vo svojom živote a premieňať ich na obetu.

Staručký Simeon pri obetovaní v chráme prorokoval P. Márii: A tvoju dušu prenikne meč bolesti. Ona si toto proroctvo uchovala vo svojom srdci a veľakrát v živote si ho pripomínala. Zrejme najviac vtedy, keď stála pod krížom. Vtedy jej Pán zveril svojho milovaného učeníka Jána a v ňom všetkých nás. Panna Mária – Uzdravenie nemocných – spĺňa svoju úlohu až dodnes. Svedčí o tom aj nasledujúca príhoda:

Keď pokorný Indián Juan Diego Cuautilan prosil v decembri 1931 na úpätí vrchu Tepeyac, dnes Guadelupe, o uzdravenie svojho blízkeho, počul z úst Najsvätejšej Panny tieto slová: „Neznepokojuj sa ani kvôli tejto chorobe, ani kvôli žiadnej inej útrape. Veď či nie som ja, tvoja Matka? Nie si pod ochranou v mojom tieni? Nie som pre teba zdravím?“

Panna Mária povzbudzuje aj nás, aby sme boli oporou pre trpiacich ľudí. Ako to máme robiť?

Pápež František hovorí o skúsenosti, ktorú nadobudol počas vážnej choroby: „Naučil som sa, aké dôležité je vystríhať sa lacnej útechy. Návštevy, ktoré za mnou chodili, ma uisťovali, že čoskoro mi bude dobre a už ma nebude nič bolieť. Boli to hlúposti, prázdne slová, vypovedané s dobrým úmyslom, ale nikdy nezasiahli srdce. Najvnútornejšie sa ma dotkla svojím mlčaním sestra Mária Dolores Tortolo, ktorá ma pripravovala na prvé sväté prijímanie. Prišla sa na mňa pozrieť, vzala ma za ruku a chvíľu zotrvala ticho. Potom mi povedala: „Napodobňuješ Ježiša“. Jej prítomnosť a mlčanie ma obdarovali hlbokou útechou. Po tomto zážitku som sa rozhodol, že pri návštevách nemocných budem hovoriť čo najmenej. Vystačí, že ich chytím za ruku ...“

Obracajme sa so svojimi bolesťami s dôverou na Sedembolestnú a s jej pomocou buďme oporou pre našich chorých a trpiacich bratov a sestry. Amen.