"Radosť jedného nech je radosťou aj ostatných a bolesť jedeného nech je bolesťou všetkých."

Otče, aby všetci jedno boli. Ak spoločne bývame, to nijako neznamená, že aj spoločne žijeme. Ani spoločná strecha, ani spoločný stôl nie je ešte spoločný život. Spolu žiť znamená mať spoločné radosti a mať aj spoločné žiale, lebo tieto dve veci vypĺňajú celý náš život. Nie sme jedno, ak nás nespája radosť a bolesť.