"Don Bosco si prial, aby jeho chovanci konali dobro slobodne a z lásky."

Ak bude našich chovancov pohýnať k dobrým skutkom tlak, čo bude, keď dorastú a tlak vystane? Prirodzene vystanú i skutky. Chovanec musí cítiť tlak zvnútra, zo svedomia, nie zvonka.