"Telo má pomáhať duši pri konaní dobra a slúžiť jej."

Telo môže niečo dobrého vykonať a byť duši na osoh len v postavení sluhu. Duša môže telu osožiť len v postavení panej.