Svätý Jozef


Svätý Jozef bol manžel, to je predstaviteľ rodiny.

Preto, keď si Svätého Jozefa berieme za patróna, a vzývame ho, tak myslíme na naše rodiny. On bol hlavou nazaretskej rodiny a môžem povedať, že príkladom pre všetky hlavy všetkých rodín.


Svätý Jozef nebol v čase narodenia Pána Ježiša už nevládnym starcom, ako by nám to chceli nahovoriť niektorí maliari. Bol vtedy ešte mládenec, plný odvahy a sily .

Ježiš bol napádaný a prenasledovaný hneď od začiatku, preto potreboval mladého a pružného obrancu. Nezostal mu kapitál po predkoch, narodil sa v biede, preto potreboval mladé ruky, silného živiteľa.

Predstav si tohto skromného muža, ako sa od rána do večera trápi v tesárskej dielni. – Má v dome Boha, ktorý by mohol z kameňov narobiť chleby, z vody víno, hodiť udicu a nájsť v rybích ústach daňový peniaz a bolo by po starostiach... Ale Jozef to nežiada, nechce pre seba ťažiť z toho, že slúži Ježišovi.

A potom, ako by dokázal svojmu chránencovi a svojej manželke Márii, že ich má rád, keby nebolo bolestných starostí, čo znáša pre nich?

Ako ďaleko sme od Jozefa.

My obyčajne odvraciame pozornosť od Ježiša a Márie hneď, ako to začne byť obtiažne, nepohodlné, nevýnosné, alebo nebezpečné.

Vydržať pri Ježišovi i v hodine zlej, keď treba kvôli nemu utekať do cudzej zeme, skrývať sa, hladovať a vystaviť sa neistej budúcnosti – to dokážu len ľudia Jozefovho typu.

Príbehy

z nášho života

 • Pred nedávnom sa mi ozvala jedna z bývalých kolegýň, ktorá je už na dôchodku. Býva v činžiaku oproti, ale keďže ja som bola dlhšie služobne v...

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior