Svätý Jozef


Svätý Jozef bol manžel, to je predstaviteľ rodiny.

Preto, keď si Svätého Jozefa berieme za patróna, a vzývame ho, tak myslíme na naše rodiny. On bol hlavou nazaretskej rodiny a môžem povedať, že príkladom pre všetky hlavy všetkých rodín.


Svätý Jozef nebol v čase narodenia Pána Ježiša už nevládnym starcom, ako by nám to chceli nahovoriť niektorí maliari. Bol vtedy ešte mládenec, plný odvahy a sily .

Ježiš bol napádaný a prenasledovaný hneď od začiatku, preto potreboval mladého a pružného obrancu. Nezostal mu kapitál po predkoch, narodil sa v biede, preto potreboval mladé ruky, silného živiteľa.

Predstav si tohto skromného muža, ako sa od rána do večera trápi v tesárskej dielni. – Má v dome Boha, ktorý by mohol z kameňov narobiť chleby, z vody víno, hodiť udicu a nájsť v rybích ústach daňový peniaz a bolo by po starostiach... Ale Jozef to nežiada, nechce pre seba ťažiť z toho, že slúži Ježišovi.

A potom, ako by dokázal svojmu chránencovi a svojej manželke Márii, že ich má rád, keby nebolo bolestných starostí, čo znáša pre nich?

Ako ďaleko sme od Jozefa.

My obyčajne odvraciame pozornosť od Ježiša a Márie hneď, ako to začne byť obtiažne, nepohodlné, nevýnosné, alebo nebezpečné.

Vydržať pri Ježišovi i v hodine zlej, keď treba kvôli nemu utekať do cudzej zeme, skrývať sa, hladovať a vystaviť sa neistej budúcnosti – to dokážu len ľudia Jozefovho typu.

Modlitba, ktorú sa pápež František modlí už viac ako 4 desiatky rokov.

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie.
Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“