25. nedeľa v cezročnom období rok „C“

„Vydaj počet zo svojho správcovstva!“

Podobenstvom o nespravodlivom správcovi, ktorý šafáril s majetkom svojho pána, Pán Ježiš, približuje a zobrazuje naše vyúčtovanie na Božom súde, keď nás povolá telesnou smrťou z tohoto sveta. Zároveň bolestne poukazuje, že synovia tohto sveta, čiže synovia večnej tmy, sú voči sebe navzájom predvídavejší, múdrejší, ako synovia svetla. Synovia sveta si zaisťujú blahobyt len tu na zemi a využívajú k tomu cieľu všetky dary duše, ducha i priazeň priateľov. Kým synovia svetla hovoria, že sú Božími synmi, ale rovnakými starosťami ako synovia sveta popierajú, že si chcú získať pochvalu od Boha a život večný. Myslím, že bude veľmi užitočné, keď sa zamyslíme ako užívame všetky dary, lebo sme ich dostali od Pána Boha.

Poslúžme si slovami z prvého čítania:
Kedy prejde mesiac pôstu, aby sme mohli znova predávať, zmenšovať mieru, zvyšovať cenu, používať falošné váhy...
Dnes by sme k tomu mohli pridať: veseliť sa, zabávať, vypiť, zafajčiť, využiť lacné pracovné sily z príčiny nezamestnanosti...?
A pokračujme:

Dostal som:

  • dar života: užívam ho len pre rozkoš, pohodlie, alebo sa usilujem rozmnožiť ho darovaním sa druhému?
  • dar zdravia a sily: podryl som si ich výstrednosťami, opiátmi... a premárnil som ich v zábavách a zhonom po „zlate“ - peniazoch, alebo zúrodnil dobrom? Napr. len kopaním do lopty, alebo zvlášť kopaním s krompáčom susedovi pri stavbe domu?
  • dar času: premárnil sedením v krčme, pri kartách, snobských posedeniach, pred internetom... alebo venovaním sa deťom, návštevou chorých...? Pred televíznou obrazovkou, sledujúc reklamy s otvorenými ústami, ktoré auto je komfortnejšie a lacnejšie, kde možno lacnejšie kúpiť, výhodnejšie poistiť starobu, ako ušetriť na kúrenie... alebo som hľadal každú chvíľku využiť na čítanie Božieho slova, ktoré má moc spasiť naše duše, náboženskej literatúry, a formačných rozprávok pre deti...?
  • dar viery, nádeje a lásky...

Juraj Frassati, videl i počul chlapov baníkov hrubo rozprávať. Ťažko mu bolo k niekomu sa dostať osobne a pošepkať mu slovo o hriechu, o Božej svätosti a spravodlivosti a našom večnom živote. Chlapi boli stále pospolu a do baníckej šachty nemal prístup. Modlil sa a rozmýšľal ako im pomôcť. Stal sa baníckym inžinierom, nie preto, aby sa vynášal nad robotníkov, ale preto, aby mohol zostúpiť do šachty a tú osobne každému sa prihovoriť a povzbudiť Božím slovom k pokániu.

Brat, sestra, dostali sme štedro Božie dary, aj teraz keď sme počuli, akí by sme nemali a mali byť. Ako máme hospodáriť s Božími darmi. Ale dostali sme ešte jeden dar, slobodnú vôľu. Na každom z nás záleží či dostaneme od Pána pochvalu, alebo pokarhanie. Ak nám dal Pán za príklad zlého správcu, potom akí my musíme byť zlí, alebo aspoň hlúpi. Dajme si povedať a prijmime túto Pánovu výčitku teraz ako prejav jeho lásky, aby v deň, keď nám odníme správcovstvo a bude žiadať vyúčtovanie, dobre sme obstáli. Amen.