Čo je sekulárny inštitút

  • tvoria ho zasvätení vo svete
  • je to novšia forma zasväteného života. Uznal ju pápež PIus XII. v apoštolskom povzbudení Provida Mater, ktoré vydal 2. II. 1947
  • členovia sekulárneho inštitútu prijímajú evanjeliové rady a žijú vo svete
  • Sekulárny inštitút je inštitút zasväteného života, v ktorom sa vo svete žijúci veriaci snažia o dokonalosť lásky a usilujú sa prispieť k posväteniu sveta najmä pôsobením v samom svete.

Kódex kanonického práva kán. 710 - 730