Modlitba k Michalovi archanjelovi

+ Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
Modlime sa: Všemohúci Večný Bože, prosíme Ťa skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána,
pošli nám na pomoc svätého Michal archanjela
proti zlobe a úkladom diabla.
Nech tento vodca nebeských vojsk
zaženie do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen
Mária bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.
Sláva Otcu ...
V mene Otca ...