Modlitba k Michalovi archanjelovi

+ Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
Modlime sa: Všemohúci Večný Bože, prosíme Ťa skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána,
pošli nám na pomoc svätého Michal archanjela
proti zlobe a úkladom diabla.
Nech tento vodca nebeských vojsk
zaženie do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen
Mária bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.
Sláva Otcu ...
V mene Otca ...

Schválenie: Arcibiskupský úrad v Trnave,
dňa 5. II. 1993 č. 415/93

Príbehy

z nášho života

 • Pred nedávnom sa mi ozvala jedna z bývalých kolegýň, ktorá je už na dôchodku. Býva v činžiaku oproti, ale keďže ja som bola dlhšie služobne v...

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior