Vážení návštevníci

Prijmite náš spoločný pozdrav!

Sme veľmi radi, že sme Vám mohli sprístupniť našu stránku.

Pokúsime sa tu odpovedať na niektoré Vaše predpokladané otázky.

Božím riadením Hnutie Nazaret, ktorého zakladateľom je Ján Augustín Beňo, SDB, existuje a chce byť užitočným Cirkvi v súčasnom svete. Aj preto pokračujú každoročné návštevy jeho troch zložiek – Združenie rodín Nazaret, Sekulárny inštitút Betánia a Združenie kňazov Nazaret – na Kongregácii pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Pápežskej rade pre laikov. V súčastnosti dikastérium pre laikov rodinu a život. Z týchto návštev zvykneme odchádzať povzbudení a usmernení pre budúce obdobie.

V r. 2015 patrilo popri inom medzi ich povzbudenia, aby sme oslovili slovenských otcov biskupov a informovali ich o stave troch zložiek, o našej ochote otvárať sa, meniť čo nie je správne a v súčinnosti s nimi sa aktívnejšie zapájať do duchovného úsilia na Slovensku. Tieto povzbudenia sa usilujeme plniť.

Okrem otvorenosti pred otcami biskupmi sme otvorení pre všetkých ľudí dobrej vôle i pre spoluprácu aj s inými cirkevnými spoločenstvami.

Jednou z ciest ako predstaviť súčasný život Hnutia Nazaret je aj sprístupnenie webovej stránky, na ktorej sa práve nachádzate.

Iste si dnes zreteľnejšie uvedomujeme silu Zlého, a preto aj potrebu vzájomne sa zjednocovať v ľudskej i v duchovnej oblasti. A tak mocou zhora – od Pána – spojenou s našim úsilím, zvládať zápas o Božie Kráľovstvo v nás i vo svete.

Návštevníkov našej stránky prosíme o zhovievavosť ohľadom jej technickej úrovne. Robíme to totiž do istej miery svojpomocne, a za pochodu sa učíme.

Vopred ďakujeme za pochopenie a prosíme o Vaše modlitby.

Autor: 
Jozef Vlasák

Príbehy

z nášho života

 • Pred nedávnom sa mi ozvala jedna z bývalých kolegýň, ktorá je už na dôchodku. Býva v činžiaku oproti, ale keďže ja som bola dlhšie služobne v...

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior