Narodenie Pána "na úsvite"

„Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán“. Tak reagovali biedni pastierikovia na nebeských poslov, ktorí oznámili najkrajšiu zvesť pre celé ľudstvo. Ale táto novina bola predpovedaná už pred mnohými stáročiami cez osobu proroka Izaiáša: „Hľa prichádza tvoj spasiteľ“. Áno, už prišiel, nie pre naše spravodlivé skutky, ale zo svojho milosrdenstva, tak nás upozorňuje apoštol Pavol.

My, ktorí sa pokladáme za veriacich, dnes už vieme i veríme, že Spasiteľ - Ježiš Kristus prišiel. On zostúpil z neba, aby nám pomohol dostať sa do neba. Ale cesta nie je taká jednoduchá, nie každý chce po nej kráčať, nie každý sa chce meniť, dať sa formovať, aby bol hodný nebeského raja.

Jednoduchí, biedni, ale veriaci pastierikovia nám ukázali, ako na to. Ukázali nám najprv, akí sú. Boli to jednoduchí ľudia, boli to jednoduchí veriaci, ktorí sa vo všetkom spoliehali na Pána. Verili mu, ako dieťa svojim rodičom, podobne ho aj tak milovali. Boli to ľudia dobrej vôle, ľudia dobrého a verného srdca. Bol to ten svätý zostatok, ktorý si Pán stáročia formoval, aby mohol ľudstvu darovať ten najväčší dar, svojho Syna, pre záchranu celého ľudstva. Mali by sme byť Pánovi i týmto jednoduchým pastierikom vďační. Stali sa sprostredkovateľmi aj nášho vykúpenia. Vďaka ním sa dostala spása aj k nám.

My dnes ďakujeme za nich, budú aj budúce generácie ďakovať za nás. Dal by dobrý Pán, že áno. Je to pre nás veľ-ká výzva i zodpovednosť. Ako na to? Ako si zachovať, ako odovzdať vieru budúcim pokoleniam? Nebojme sa, Pán, kto-rý je vo svojej Cirkvi opäť pripravuje svätý zostatok, tak to bolo vždy. Vo svojej Cirkvi cez svojich verných sluhov nám hovorí aj ako na to. Emeritný pápež Benedikt XVI. nám to jednoducho pripomenul, že viera sa odovzdáva v rodine. O tom však vie aj nepriateľ našej spásy, diabol a bude všetko robiť, aby prekazil Pánovu námahu, aby sa tak pretrhla reťaz viery, ktorá sa formuje, udržuje v rodine. Ale sa nemusíme obávať, Pán je silnejší. Majme odvahu počas týchto vianočných sviatkov prosiť svätú Nazaretskú rodinu, aby sa aj tá naša stala svätým zostatkom, aby sme všetko urobili, aby sme boli takí jednoduchí, dôverujúci Pánovi, ako spomínaní pastieri.

Nech nám dobrotivý Pán udelí veľa milosti na tejto namáhavej ceste uchovať, odovzdať dar viery pre budúce pokolenie, ktoré bude ďakovať za tento veľký dar. Pastieri počuli radostnú novinu, zdvihli sa, šli do Betlehema a tam našli malého Ježiška. Majme aj my odvahu počúvať radostnú zvesť v Božom slovo. Majme aj odvahu vykročiť a konať podľa poznanej pravdy.

Autor: 
V. T.