Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Bratia a sestry, čo je našou prvou životnou úlohou? Naučiť sa chodiť, jesť, rásť, vzdelávať sa, tvoriť vzťahy, založiť si rodinu...?

Áno to všetko je potrebné, ale najpotrebnejšie je čím skôr a čím viac spoznať Boha, zamilovať si ho, vytvoriť si s ním vzťah ako základ pre všetky vzťahy, ako základ pre všetky práce a snaženia, ak chcem, aby boli múdre, cieľavedomé, dobré a nakoniec večné. Kto sa nenaučí a nepochopí, načo má rozum, vôľu a duchovné schopnosti, a nenaučí sa ich správne používať, nakoniec môže o všetko prísť.

A tu sme pri prvej otázke: Kto je Boh?

Mnohí majú o ňom veľmi pomýlený, nedostatočný až smiešny pojem, čo samozrejme spôsobuje, že v neho neveria a tobôž ho nemilujú a stáva sa pre nich ľahostajným.

Sv. Ján napísal o ňom, že Boh je láska, že Boh je Život, Svetlo.

Boh chce, aby sme ho všetci takto spoznali. Boh veľmi túži dať sa spoznať... veď tak nás stvoril a všetko okolo nás, aby sme ho spoznali. Od rána do večera nás zalieva lúčmi tepla alebo osviežuje vánkom, či dažďom, sýti nás rastlinami a zvieratami, aby sme spoznali, že On je Láska, starostlivý Otec, a že my sme jeho deti, že sme vyšli z jeho srdca, z jeho moci, z jeho lásky. A preto sa k nám prihovára v hĺbke nášho svedomia a vedomia, volá nás k láske a k dobru. A keď ako jeho deti blúdime, nemilujeme, ba hrešíme v slepej sebaláske, počuli sme, že posiela z lásky na svet svojho najmilšieho Syna, aby nik nezahynul, kto v neho uverí, aby opäť ožil a žil.

Svätí, ktorí viac spoznali Boha ako my, hovoria: Keby sme naozaj poznali, kto je Boh, nemohli by sme ho nemilovať a zbláznili by sme sa od šťastia.

Tento veľký, nekonečný, nekonečne mocný, múdry a dobrý Boh sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi a my sme spoznali, že On jediný je Láskou, Vzťahom Troch Osôb: zjavuje sa ako Otec, Syn a Duch Svätý. Ako to je, že On Jediný sú Traja, je tajomstvo pre náš rozum. Jedno bytie, jedna podstata a predsa Tri Osoby. Odlišujú sa len vzťahmi. Nekonečný božský rozum plodí Syna a nekonečná láska Otca a Syna je Duch Svätý, ako vydychovanie lásky medzi Otcom a Synom. Boh sa chcel zjaviť ako podstatná a dokonalá láska, a tá je vždy len medzi osobami.

Z tejto jeho plnosti lásky, ktorá sa chce darovať aj iným, pochádza človek stvorený z lásky a naplnený túžbou po láske, po rodine, po vzťahoch. Podobáme sa na Boha, či chceme alebo nie. Ale nenaplníme svoje najšľachetnejšie túžby, nenaplníme svoj smäd po láske bez viery v Neho a bez jeho pomoci.

Keď to vieme, zistíme, že Boha sa netreba báť, Bohu sa treba vrhnúť do náručia. To, že On nás stále volá, hľadá, umýva a objíma aj po hriechu, voláme Milosťou, Milosrdenstvom, ktoré je nekonečné ako všetko v ňom. On nechce smrť. On chce, aby sme mali život a v hojnosti. Aj keď sme hriechom pokazili seba a tento svet, On aj napriek tomu nás nenecháva topiť sa v bahne zla. Keď ho hneď neodstraňuje úplne, chce aby sme pochopili, čo robíme, keď hrešíme, keď nemilujeme a aby sme opravdivo zatúžili po ňom. A keď k nemu úprimne voláme a chceme ho milovať láskou počúvajúcou ako dobré deti, všetko vie premeniť na dobré.

Tak ako dobrý otec alebo matka vie napomenúť dieťa aj ho potrestať, ale len preto, aby ho mohli objať v opravdivej láske, ktorá tvorí pravú jednotu a blízkosť.

Denne sa modlíme: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Skúsme si pri tom uvedomiť prítomnosť Trojjediného Boha, ktorý chce prebývať v nás. Obdivujme Otca vo veľkosti a kráse stvorenia a vesmíru, milujme ho za jeho múdrosť, veľkosť a nežnú starostlivosť o nás - nepatrných ľudí; obdivujme lásku Syna, ktorý prišiel medzi nás ľudí ako človek a náš brat, ktorý za nás v láske išiel až na kríž, ktorý denno-denne chce prebývať v nás aj cez sväté prijímanie a milujme ho v trpiacich, núdznych ľuďoch okolo nás, v ktorých, povedal, že bude prítomný. Obdivujme lásku Ducha Svätého, ktorý nás posväcuje okrášľuje, učí, potešuje v ťažkých chvíľach a skúškach a rozlieva Božiu lásku v našich srdciach, keď sa modlíme, počúvame Božie slovo, keď prijímame jeho sviatosti, keď tvoríme a žijeme v Cirkvi.

Volajme spoločne z hĺbky srdca: Nech je zvelebený Boh Otec, Syn a Duch Svätý teraz i naveky vekov. Amen.