14. nedeľa v cezročnom období "A"

Pán Ježiš sa v dnešnom evanjeliu modlí a zvelebuje svojho Otca za to, že zjavil tieto veci maličkým a že ich skryl pred múdrymi a rozumnými. A dokonca hovorí: Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Blahoslavený Josemaria Escrivá de Bala-guer povedal: „Nie všetci sa môžu stať bohatými, múdrymi, slávnymi... Naopak, všetci – áno všetci sme povolaní stať sa svätými.“

Maličkí - akí sú to?
Predovšetkým takí, ktorí sa dokážu skloniť pred Bohom, dokážu natiahnuť k nemu svoje prázdne ruky. Múdri a rozumní to sú takí, ktorí si zakladajú na svojej šikovnosti a nedokážu sa prepracovať k viere, lebo sú zamilovaní sami do seba, bráni im v tom kariéra...
Viera nie je závislá na inteligenčnom quociente, ale na prístupe k pravde.

Myslím, že veľmi pekne to vystihuje film Boh nie je mŕtvy.
Profesor filozofie nebol otvorený pre pravdu. Preto na začiatku semestra dal napísať každému študentovi, ktorý chcel prejsť jeho skúškou, že Boh je mŕtvy. No objavil sa v triede chlapec, ktorý to odmietol napísať. A ako trest musel dokazovať existenciu Boha. Študent bol obhajca a trieda porotou. No skončilo to po pár prednáškach výhrou študenta. Profesorovi Boh vadil a prekážal, nenávidel ho – vyhŕklo nakoniec z neho. No Blaise Pascal hovorí: „Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci.“

Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. Prosme teda Boha o vytrvalosť vo viere a o pokoru. Aby sme vedeli žiť v pravde. Na to je pokora nutná. Pán Ježiš sa ľuďom s pokorným srdcom bude chcieť zjaviť.
Možno chceme byť každý v niečom experti – vynikať. Ale ako spieva Sima Martausová v jednej zo svojich pesničiek – chcem úplne normálny život, chcem azda veľa? Musíme sa naučiť žiť prirodzeným životným štýlom...
To, čo dostávame od Boha, je jednoduché, ale diabol vyniká v komplikáciách.
Tešme sa z maličkostí. Boh je nekonečne jednoduchý a bytie je jeho bohatstvom.
Nepotrebujeme ornamenty, treba sa nám len usadiť v pravde. Kiež by sme sa nedali zlákať k extravagantnosti a nachádzali záľubu v tom čo je skutočné. Najväčšou skutočnosťou je kríž a obeta Ježiša Krista. Patrime aj my medzi tých šťastných, ktorý prijímajú lásku od Boha.