15. nedeľa v cezročnom období "A"

Bratia a sestry,
dnešné podobenstvo o rozsievačovi z evanjelia podľa Matúša, patrí medzi ojedinelé, ktoré Pán Ježiš i sám vysvetľuje.
Semeno Božieho slova zasiate na kraj cesty predstavuje tých, ktorí Božiemu slovu nerozumejú, alebo nechcú rozumieť a zlý duch nemá veľkú robotu, aby z ich sŕdc Božie slovo vymazal.
Na skalnú pôdu zasiate Božie slovo predstavuje tých, v ktorých sa nedokáže náuka o Bohu a Božom kráľovstve zakoreniť, nie sú schopní žiť podľa spoznanej Božej vôle, ani ich Božie slovo nepremieňa.
V treťom prípade, semeno Božieho slova, ktoré padá do tŕnia a ono ho prerastá a udúša, predstavuje učeníkov Božieho kráľovstva, ktorí sa nechajú natoľko zaujať problémami tohto sveta a starosťami o tento pozemský život, že celkom zabudnú na ten večný.
A nakoniec sú tu tí, ktorí predstavujú dobrú pôdu a svojím životom podľa prijatého Božieho slova mu dávajú možnosť prinášať niekoľkonásobnú úrodu.

V podobenstve nie je slovo o rozsievačovi, ale ľahko si vieme domyslieť, že je to sám Ježiš Kristus, večné Slovo Otca, o ktorom i sv. apoštol Peter dáva svedectvo: „Pane a ku komu by sme išli, ty máš slová večného života.“ V podobenstve semeno predstavuje Božie slovo a teda ten, kto ho rozsieva je Boh, Ježiš Kristus, ktorý nám prináša zvesť o našej spáse, čo je k nej potrebné, do našich sŕdc zasieva svoje učenie. Na prvom mieste je to teda Kristus, ktorý rozsieva Božie slovo, ale ak ho ja prijímam, nechávam sa ním formovať a svoj život pretvárať podľa neho, ako hovorí Pán Ježiš v podobenstve, prinášam 30-,60-,100-násobnú úrodu, sám sa stávam ohlasovateľom a rozsievačom Božieho slova.

V tomto smere sa mi dnešné podobenstvo javí veľmi dynamické. Nie len ja a Boh. Božie slovo a moja duša. Aj to, ale i úroda. Ako ohlasujem Božie slovo v svojej pokrvnej, ale i duchovnej rodine? Keď sa hovorí o ohlasovaní Božieho slova, hneď nás napadne kňaz, rehoľník. To on, to je jeho úloha! A ty nie? Ty nemáš prinášať úrodu Božieho slova? Koľko času venuješ svojim deťom? Koľko im počas jedného dňa hovoríš o Bohu? Koľko času sa s nimi modlíš? Sú to vážne otázky, ktoré hovoria o tom, nakoľko som dobrou, alebo zlou pôdou, nakoľko prijímam Božie slovo a viem ho posunúť ďalej. Nemá nás dnešné Božie slovo znechutiť, ale podnietiť k väčšej horlivosti. Nech je tak, s Božou pomocou. Amen.