24. nedeľa v Cezročnom období „A“

Hovorí sa, že kde sú ľudia, tam sú chyby.
Nevyhneme sa konfliktom a napätiam úplne. Je preto dôležité, aby sme našli správne riešenia týchto situácií.

Niektorí ľudia napr. trénujú, cvičia rôzne techniky, aby sa ubránili pred útočníkom. Iní sa po konflikte stiahnu do seba, skryjú sa za mlčanie a uvažujú nad tým druhým s hnevom. Ďalší sa spoliehajú na svoj jazyk, vybuchnú a dajú sokovi najavo, čo si o ňom myslia. Nadávky, bitka, pomsta... Všetko toto má jedno spoločné. Vždy nám tam ide len o seba. Podčiarkujeme seba a protivníka preškrtávame.

Naša viera nám ponúka celkom iný štýl riešenia konfliktov. Je založení na odprosení a odpúšťaní. Tento spôsob nie je ľahký pre našu prirodzenosť. Človek sám od seba nie je schopný odpustiť. Je to Božia vôľa a len vďaka Božej milosti môžeme sa vydať na cestu milosrdenstva. Tu nám nepôjde len o seba (aj keď dosiahneme viac, ako keby sme zlo vracali). Pôjde nám aj o blížneho, o jeho nápravu a záchranu. Nezničíme jeho, len jeho nepriateľstvo. A pôjde nám aj o Pána Boha, ktorého s úctou poslúchneme a jeho lásky sa nevzdáme. Nijaké iné náboženstvo, len Ježišovo posolstvo spásy obsahuje zákon o odpúšťaní – lásku až do krajnosti. „Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja vás miloval.“ Len ten, kto miluje Pána Ježiša, dokáže milovať aj nepriateľa a odpúšťať aj 77-krát.

Pán Ježiš nám v Evanjeliu ponúka motív, dôvod, prečo odpúšťať. Lebo nám sám Boh odpúšťa. Ak sa cítime dlžníkmi voči Bohu, sme mu zaviazaní byť milosrdní aj pri ľuďoch. Veď On nám odpúšťa oveľa viac...

Reportér televízie (ORF) sa pýtal sestričky, či nepociťuje nenávisť voči tým, čo jej zavraždili otca a brata. Odpovedala: "Nemám v srdci nenávisť! Nemôžem preto ani nenávidieť tých, čo zavraždili nášho otca a brata. Niekde predsa nenávisť musí končiť! Inak nikdy nebude na svete mier." Tak hovorí osoba, ktorá porozumela Kristovej láske a túto lásku žije do dôsledkov.

„K odpusteniu netreba nijakej námahy, ba práve k udržaniu hnevu treba mnoho námahy. Ľahko je odpustiť tomu, kto chce odpustiť, nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš ďaleko cestovať, ani cez veľké vrchy ísť, ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo nebezpečenstvu vystaviť, ale stačí len chcieť!“ (sv. Ján Zlatoústy)

admin