"Kde sú ľudia, tam sú nedostatky."

Kto sa chce v živote stále klamať, nech neverí tejto vete. Smelo možno už vopred o každom ľudskom diele vyhlásiť, že sú v ňom chyby a nedostatky. A toto netreba dokazovať. Kritika by teda bola omnoho užitočnejšia, keby nedokazovala to, čo dokazovať netreba, ale keby radšej poukazovala na skryté dobré stránky ľudských diel, ktoré každý nevie objaviť.