4. veľkonočná nedeľa rok „B“

Milý bratia a sestry,
mnohí z vás máte doma psa, mačku, alebo iné zvieratko. Staráte sa o ne, aby mali čo žrať, vyčistíte im klietku, alebo okúpete psa. Keď treba idete so svojim zvieracím „miláčikom“ zverolekárovi. Všetko urobíte pre svoje zvieratká, len aby im bolo dobre.

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o sebe: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ Tie jeho ovečky to sme my všetci, ktorí v neho veríme. Pán Ježiš nás má rád, stará sa o nás, aby sme boli spokojní, šťastní, aj život položil za nás, aby sme na veky boli šťastní.

Ako sa Pán Ježiš o nás stará?
Najprv sa nám dáva vo svojom Slove, kde nás učí o nekonečnej Božej pravde, spravodlivosti, láske a milosrdenstve. Jeho slovo je každodenným pokrmom našej duše, aby sme ho viac poznali, zamilovali si ho a tešili sa mu.
Keď sme takto prijali Pána Ježiša, potom nás posilňuje svojimi sviatosťami. V nich nám dáva silu spĺňať Božiu vôľu v našom živote. Odpúšťa nám hriechy a povzbudzuje nás, aby sme slúžili svojim blížnym.
Nakoniec nám posiela bratov a sestry, ktorí nás povzbudzujú, napomínajú a pomáhajú nám na ceste spásy.

Ako využívam tieto prostriedky spásy? Má Ježiš Kristus väčší vplyv na môj život ako noviny, televízia alebo internet? Som dobrou ovcou, ktorá prijíma túto duchovnú stravu, alebo utekám od dobrého pastiera až tak, že ma musí hľadať po horách a dolinách?

Ako vyzerá starostlivosť Ježiša - Dobrého pastiera o nás, opisuje už skoro 60 ročný otec rodiny vo svojom životnom príbehu. Bol som najstaršie dieťa z deviatich súrodencov a keď som mal 12 rokov, matka tragicky zahynula. Dostal som sa do pestúnskej starostlivosti k mojej tete, ktorá ma dala vyštudovať tak, že som dosiahol titul inžiniera na technike. Ako dieťa som prijal krst, sv. prijímanie aj birmovanie, ale inak som žil takým voľným životom. Na vysokej škole mi Boh dovolil zoznámiť sa s veriacim dievčaťom, prostredníctvom ktorej ma postupne vyvádzal z otroctva alkoholu a voľného života bez zásad. Potom sme uzavreli sviatostné manželstvo, ale nemohli sme mať deti. Po štvrtom spontánnom potrate, som sa rozhodol, že si nájdem inú ženu, s ktorou by som mohol mať deti. V tomto krízovom období sa ma mocne dotkli slová: „Boh ťa má rád a má pre teba pripravený nádherný plán pre tvoj život. On ho splní, od teba stačí len súhlas.“ Potom sme si adoptovali chlapca a dievča. O tri roky na to sa nám narodila dcéra Anička a potom ešte dve dcéry. Teraz sú už všetci dospelí a majú svoje povolania. Takto sa Boh o nás postaral a prežívame to, aký je dobrý a starostlivý Otec.

Bratia a sestry, aj z tohto príkladu vidíme, že Pán Ježiš je dobrý pastier, ktorý sa stará o každého jedného z nás, od narodenia až po koniec nášho života. A oveľa lepšie sa stará, ako sa my staráme o svojich domácich „miláčikov“. Dajme sa ním viesť v radostiach nášho života, ale aj v čase skúšok, neutekajme od neho, ale denne prosme o jeho silu, lásku a požehnanie. Amen.