"Diabol pokúša najradšej nemiernych."

Čertovi sa robota darí pri takých, ktorí vedia požívať a vylizovať slasť rozkoše až do dna, bez miery a bez pomyslenia na následky. A takíto sú práve všetci nemierni.