"O iných hovor málo a o sebe ešte menej."

Mnoho rečí nebýva bez hriechu – upozorňuje Duch Svätý. Ak hovoríš o iných, si v nebezpečenstve, že budeš znižovať. Ak o sebe, ľahko sa ti môže stať, že sa budeš vyvyšovať a odporne chváliť. V jednom i v druhom prípade ublížiš pravde. O blížnom ju nepovieš, lebo mu nevidíš do srdca a úmyslov, od ktorých práve závisí kvalita jeho skutkov a o sebe ju nepovieš zas preto, že chceš zakryť to nepekné, čo vidíš vo svojom srdci a vo svojich úmysloch. Podpriemerný rozpráva najčastejšie o sebe, priemerný o iných, rozumný o veciach.