"Svet nenávidí kresťanov, a ak im nemôže ublížiť dnes, ublíži im zajtra."

Svet vás bude nenávidieť – predpovedal Kristus. Je pomstivý, nevie na urážky zabúdať, dobre si zapamätá toho, kto ním pohrdol. Ani si nemyslite, že už zabudol na to, keď sa nám zalieča, chváli a vábi nás. To preto, aby si nás získal, lebo aby nám mohol uškodiť, potrebuje našu lásku. Je falošný; keď ho začneme milovať, práve vtedy nám ublíži.