"Dobre usporiadaná práca nemôže škodiť telesnému zdraviu."

Ak niekto stene a s bolestnou hrdosťou vyznáva, že je nervove zničený, prepracovaný, zodraný, to ešte neznamená, že mnoho pracoval, ale skôr, že nerozumne, nemierne pracoval. Nemýľme si horlivosť s neumŕtveným búrliváctvom.