"Pracujme, nech si ľudia hovoria, čo chcú."

Ak mnoho pracuješ, urazíš lenivých. Ak nezištne pracuješ, odsúdiš ziskuchtivých a predajných. Jedni i druhí, aby ospravedlnili seba, oboria sa na teba, ale ty len pokračuj, nedej nič na ich reči, lebo keby si chcel vyhnúť ich útokom a mať pokoj, musel by si tak nerobiť, alebo tak robiť ako oni.