"Zlým priateľom voláme toho, kto akýmkoľvek spôsobom môže byť príležitosťou ku hriechu.

Podľa Don Bosca teda, kto je zlým priateľom, nemusí byť ešte zlým človekom. Podľa neho aj dobrý človek môže byť zlým priateľom. Tak sa zdá, že pod pojem zlých priateľov zahrňuje zvláštnym spôsobom osoby iného pohlavia.