"Milovať všetkých, aby sme všetkých priviedli k Pánovi!"

Sláva vzbudí u ľudí obdiv, bohatstvo pochlebovanie a závisť. Jedine láska má svoju vlastnú ozvenu. Láska vzbudí lásku. Ak budeme mať slávu, budú nás zobďaleč obdivovať a ak bohatstvo, budú sa nám zblízka podlizovať a hovoriť neúprimnými ústami o úprimnej oddanosti. Ak budeme mať lásku, budú sa nás pridŕžať, za nami lipnúť, budú chcieť byť stále pri nás. Veď každý rád uteká tam, kde sa láska rozdáva, alebo kde sa z lásky rozdáva. A ak my sami pôjdeme pevným krokom na vrch, ktorým je Kristus – Ad montem qui Christus est – i tam pôjdu za nami a prídu šťastne s nami k cieľu. Milujme všetkých, aby sme všetkých mohli priviesť k Pánovi.