"Milovať všetkých, aby sme všetkých priviedli k Pánovi."

Ako spoznajú ľudia Boha a čo vôbec budú o ňom vedieť, ak nebudú o ňom vedieť, že je láska. A čo budú vedieť o láske, ak ju na sebe neskúsia. Dajme im teda skúsiť požehnanie tej lásky, ktorá je trpezlivá, zhovievavá, ktorá nezávidí, nikomu nepraje zle, ktorá sa nenadúva, zle nemyslí, ktorá všetko dúfa, všetko zdrží, ktorá nikdy neprestáva. Ukážme ľuďom lásku prakticky, dajme im ju ochutnať a potom im povedzme so sv. Jánom – miláčkom Pánovým: "Boh je láska" – a ľudia pôjdu za ním sami, aspoň v túžbach a to je začiatok. Boh je láska a k láske sa ľudia len skrz lásku dostanú.
Milujme teda všetkých, aby sme všetkých mohli priviesť k Pánovi.