20. nedeľa v cezročnom období rok „B“

V okruhu atómovej elektrárne ľudia musia prejsť aj školením, ako sa zachovať pri prípadnej havárii, katastrofe a dostávajú paušálne aj špeciálne tabletky proti ožiareniu, ktoré treba požiť v prípade výbuchu čí radiácie. V jednej dedinke pri Jaslovských Bohuniciach, niekoľko dní po takomto školení obyvateľov, obecný úrad náhodou skúšal dedinskú sirénu. Starší ľudia pochopili, že „už to začalo“ a kým im v tom niekto mohol zabrániť, rýchle zhltli všetky tabletky, určené pre prípad ožiarenia a havárie atómovej elektrárne... Ako pohotovo si títo starkí ratovali svoje životy! Aby prežili, okamžite konali.

Keď sme my, ľudia, takí pohotoví, hoci by šlo snáď len o nejaké úbohé predĺženie života, prečo nejavíme záujem, keď nám sám Boh ponúka niečo kvalitnejšie – perspektívu večného života s „all inclusive“. Ponúka nám k jeho získaniu pomoc, niečo, čo už pre mnohými storočiami sv. Irenej zadefinoval ako antidotum – čiže protilátka proti smrti. Je ňou Eucharistia.

V liturgii je dnes už tretia nedeľa po sebe o Eucharistii. Cirkev to vníma ako životne dôležitú tému. Som dnes pozvaný uveriť Ježišovi, že je to naozaj pravda a že je to On v hostii a dostanem od neho silu. Ale mám naozaj túto vieru?

Nevera alebo slabá viera v Eucharistiu sa prejavuje najmä týmito spôsobmi:

 1. ľahostajným vynechávaním – ignorujeme a proste ju neprijímame alebo ideme len na minimum (raz za rok)
 2. zvykovou otupenosťou – proste nič neočakávame, chladná rutina v pristupovaní ku sv. prijímaniu, keď sami svojou neverou blokujeme milosti, skryté v eucharistickom chlebe
 3. nehodným prijímaním – keď nerozlišujeme, čo prijímame, lebo ako chorý človek nestrávi silnejší pokrm, tak človek vo vážnom hriechu nedokáže prijať Ježiša pri sv. prijímaní.

Sv. Ján Pavol II. povedal: „Nedostatok eucharistického hladu a smädu za sebou skrýva nedostatok primeraného pochopenia tejto Sviatosti lásky.“ Hlad po nej chýba aj preto, že nemáme chuť sa zmeniť, upraviť život, aby sme boli hodní. Mnohí nič nevedia o Eucharistii, resp. zostali na úrovni prváčika. Aby Pán Boh rozptýlil naše pochybnosti, niekedy aj zázračným spôsobom ukáže silu Eucharistie. Blahoslavená Alessandrina žila 13 rokov len zo sv. prijímania, mystička Marta Robinová až neuveriteľných 50 rokov neprijímala jedlo, len Eucharistiu, a to sa dialo pod prísnym lekárskym dozorom a kontrolou. Sú to povzbudenia z neba, naznačujúce, že na dušu má sv. prijímanie ešte zázračnejší vplyv ako na telo.

Aké sú teda hlavné účinky Eucharistie? Získavame, a to je najúžasnejšie, vnútorné spoločenstvo s Bohom, lebo sv. prijímanie rozmnoží posväcujúcu milosť, dosahujeme posilnenie lásky, rozumu, vôle a rôzne pomáhajúce milosti. Pán nás obdarúva aj iným vzácnym účinkom: oslabením sklonu k hriechu a reálnou sila ducha do prekonania prekážok života.

Ako mladému kaplánovi mi pred kaplnkou povedala istá žena po omši: Pán kaplán, mám päť detí. Keď jeden deň vynechám sv. prijímanie, cítim, že už nemám takú silu byť láskavá a trpezlivá k svojim deťom... Ona proste cítila, že jej sila a obetavá materská láska závisí od Eucharistie.

Webová stránka www.verim.sk pod názvom „Desať spôsobov, ako sa zamilovať do Eucharistie“, uviedla zaujímavý zoznam výrokov, čo niektorí svätci povedali pod vplyvom nesmiernej lásky k Najsvätejšej Eucharistii a ktoré nám ju pomôžu milovať ešte viac.

 • „Sväté prijímanie je najkratšia a najbezpečnejšia cesta do neba.“ (sv. Pius X.)
 • „Keby anjeli mohli žiarliť na ľudí, bolo by to z jedného dôvodu: sväté prijímanie.“ (sv. Maximilián Kolbe)
 • „Jeden deň s Eucharistiou vám prinesie viac pre oslavu Boha ako celý život bez nej.“ (sv. Peter Julian Eymard)
 • „Ako milujem sviatky! … Obzvlášť milujem procesie na počesť Najsvätejšej sviatosti. Akú radosť prežívam, keď môžem hádzať kvietky k Božím nohám! … Nikdy som nebola tak šťastná, ako keď som videla, že sa moje ruže dotýkajú posvätnej monštrancie.“ (sv. Terezka)
 • „Keď sa pozriete na svätý kríž, pochopíte, ako nás vtedy veľmi miloval Ježiš. Keď sa pozriete na svätú hostiu, pochopíte, ako veľmi nás miluje Ježiš teraz.“ (sv. Matka Tereza z Kalkaty)
 • „Z Eucharistie prúdi sila pre kresťanský život a horlivosť zdieľať tento život s ostatnými.“ (sv. Ján Pavol II.)
 • „Toto je chlieb večného života, ktorý živí podstatu vašej duše.“ (sv. Ambróz)
 • „Čím dlhšie zostanete bez prijímania, tým viac bude vaša duša slabšia a nakoniec sa stanete nebezpečne ľahostajnými.“ (sv. Ján Bosco)
 • „Eucharistia je zavŕšením celého duchovného života.“ (sv. Tomáš Akvinský)
admin